HiPP BIO pečeť

BIO záruka společnosti HiPP představuje více než logo EU pro označování BIO potravin

HiPP BIO pečeť – přísnější než zákon

Logo EU pro označování BIO potravin se podle Ministerstva průmyslu a obchodu  vztahuje k právním předpisům pro BIO produkty. Pokud jsou tyto předpisy splněny, lze logo označující BIO potraviny použít. Dodržování těchto předpisů je pro nás tou nejpřirozenější věcí. HiPP BIO pečeť jde však ještě dále než všeobecné požadavky právních předpisů pro BIO produkty.

Jaké jsou výhody, které přináší HiPP BIO kvalita?

Pečeť BIO kvality

Společnost HiPP používá pouze ekologické suroviny pěstované podle nařízení ES o ekologickém zemědělství. Všechny výrobky procházejí navíc dalšími velmi přísnými kontrolami, protože víme, že samotné logo EU pro označování BIO potravin nezaručí dostatečně, že výrobek neobsahuje škodlivé látky.

Ihned po dodání surovin se provádějí první testy na škodlivé látky. Pokud se vyskytnou jakékoli výtky, není surovina přijata. Naším nejvyšším cílem je zpracovávat suroviny pouze tehdy, pokud jsou prokazatelně zcela bez jakýchkoli škodlivých látek. Z toho důvodu  testujeme suroviny na přítomnost 850 různých reziduí. Naše firemní laboratoř HiPP v Pfaffenhofenu patří již mnoho let k předním institucím v oblasti analýzy pesticidů v Evropě.

Do skleniček se dostanou pouze potraviny, které prošly naším přísným kontrolním systémem. Teprve pak si výrobek zaslouží, aby nesl HiPP BIO pečeť.

Co znamená BIO logo podle nařízení ES?

Logo ekologického zemědělství

V nařízení ES o ekologickém zemědělství je jasně uvedeno, jak se BIO produkty musejí zpracovávat a vyrábět. Logo EU pro BIO potraviny bylo vytvořeno jako záruka, že produkty nesoucí tuto značku kvality byly vyprodukovány v zemědělství, které

  • svá opatření na ochranu rostlin zaměřuje na preventivní kroky;
  • používá pouze chemicky neošetřená osiva;
  • nepoužívá dusíkatá minerální hnojiva;
  • provozuje způsob chovu hospodářských zvířat, který odpovídá danému živočišnému druhu.