Vyhledávání příkrmůriziko vzniku alergie


Rozšířené hledání

Vývoj řeči

Něco vám povím…

Zde uvádíme přehled vývojových fází řeči miminka…

Uvědomte si prosím, že každé dítě se vyvíjí svým vlastním, individuálním tempem. Pokud máte nějaké pochybnosti týkající se vývoje Vašeho miminka, poraďte se se svým dětským lékařem.

0,5 až 1 rok

  • Časté tvoření řetězů slabik
  • Tvoření dvojslabičných slov (máma, táta) bez vztahu k významu
  • Nezřetelné rozhovory mezi rodiči a dítětem

10 až 18 měsíců

  • Vaše dítě bude rozumět velmi jednoduchým lingvistickým požadavkům („kde je táta?“)
  • První slova asi ve 12 – 13 měsících
  • Dítě pojmenuje některé lidi, části těla nebo předměty

1 až 2 roky

  • Slovní zásoba: 20 až 50 slov
  • První dvouslovné kombinace
  • Řeč je dosud částečně nejasná
</