Je účinnost hypoalergenních mlék vědecky prokázána?

Laboratorní rozbor mléka

V jedné studii (Nentwich 2009) byly kojené děti ohrožené vznikem alergie srovnávány se stejně ohroženými dětmi, kterým byla podávána hydrolyzovaná bílkovina používaná také v Počáteční kojenecké výživě HiPP HA.

Výsledek: „Riziko vzniku atopické dermatitidy v prvních dvou letech života u dětí, které byly zpočátku kojeny nebo krmeny převážně výživou HiPP HA, je srovnatelné.“ (Nentwich – prospektivní observační studie – klinická pediatrie, 2009)

V prvních dvou letech života nebyly zjištěny žádné rozdíly v rozvoji kožních alergických onemocnění (atopická dermatitida). Alergická reakce na bílkovinu kravského mléka byla v prvních šesti měsících mezi oběma skupinami také srovnatelná. Kojené děti a děti krmené výživou HiPP HA se vyvíjely správně a přiměřeně svému věku.

Studie tak došla k závěru, že hydrolyzovaná bílkovina používaná v Počáteční kojenecké výživě HiPP HA chrání kojence před rizikem rozvoje alergie stejně jako mateřské mléko.

Prokazatelná účinnost hypoalergenních mlék