Co děláme pro klima?

Změna klimatu nebyla zatím označena jako největší výzva naší doby. HiPP však již začal podnikat výrazné kroky k ochraně klimatu. V uplynulých desetiletích jsme již mnohé dokázali: přešli jsme na obnovitelné zdroje energie a dokázali jsme snížit, či se dokonce úplně vyhnout některým emisím.  Výrazně jsme zredukovali používání obalového materiálu, čímž opět  omezujeme emise. V důsledku zavedených opatření se například emise uhlíku v lokalitě Pfaffenhofen, kde je hlavní sídlo HiPP, snížily o více než 80 %. Od roku 1995 HiPP splňuje přísné požadavky evropského systému environmentálního managementu EMAS (Program systému environmentálního řízení a auditu) a od té doby výrazně snižuje svoji ekologickou stopu. Výrobní závody HiPP v Pfaffenhofenu (Německo) a Gmundenu (Rakousko) jsou klimaticky neutrální již od roku 2011. Po nich následují i závody v Herfordu (Německo), Glině (Chorvatsko) a Hanságliget (Maďarsko), které jsou nyní také klimaticky neutrální, a to díky využívání obnovitelných zdrojů energie a podpoře projektů na ochranu klimatu.

Aby byla celá společnost ke klimatu pozitivní, museli jsme pečlivě identifikovat další potenciální úspory emise uhlíku. Během příštích čtyř let budeme společně s našimi partnery intenzivně pracovat na zavádění nových opatření k zamezení emisí skleníkových plynů. Jakékoli emise, které nelze snížit nebo kterým se nelze vyhnout, budou kompenzovány.

Snižujeme emise

• aktivní ochranou našeho klimatu prostřednictvím ekologického zemědělství a to již od roku 1956

• neustálou optimalizací zdrojů energie

• neustálým snižováním emisí uhlíku a to již od počátku 90. let

• klimaticky neutrální výrobou ve všech výrobních závodech v rámci EU

• optimalizací obalů našich produktů

 

Kompenzujeme emise

• tvorbou humusu, který na sebe váže uhlík

• podporou globálních projektů na ochranu klimatu

• implementací projektů ochrany klimatu v rámci našeho vlastního dodavatelského řetězce