HiPP mise 2025: Klimaticky pozitivní budoucnost

Stanovili jsme si velký cíl. Do roku 2025 chceme, aby byla klimaticky pozitivní celá společnost HiPP. Klimaticky neutrální přístup totiž není dostatečný pro udržení globálního limitu oteplování o 1,5 stupně Celsia. HiPP tak cítí velkou potřebu zintenzivnit činnosti ochrany klimatu, protože chce pro další generace svět, ve kterém stojí za to žít. Koneckonců, negativní účinky globálního oteplování dopadají na naši planetu  s každým oteplením o 0,1 stupně Celsia. 

HiPP sečetl veškeré relevantní emise s dopadem na klima, které vznikají při výrobě příkrmů ve skle. Z polí až po sklady obchodníků. Výsledek nechal potvrdit společností TÜV Nord AG.

Byly zaznamenány a sečteny všechny emise uhlíku, počínaje těmi, které vznikají při ekologickém zemědělství a produkci surovin, přes výrobu a balení hotových skleniček, až po kompletní logistický řetězec.

Do roku 2025 budeme co nejvíce sledovat a snižovat klimatickou stopu všech produktů HiPP a ve všech oblastech, kde společnost působí. Veškeré zbývající emise budou kompenzovány prostřednictvím projektů na ochranu klimatu.