Ochrana klimatu prostřednictvím ochrany půdy

Aktivní ochrana klimatu a trvalá udržitelnost jsou základními pilíři firemní filozofie HiPP. Již v roce 1956 položil Georg Hipp, průkopník ekologického zemědělství, základní kameny ochrany přírody a klimatu.

Jedině udržitelné zemědělství šetrné k půdě zajistí úrodnou půdu, která nám poskytne bohatou sklizeň. Zdravá půda navíc dlouhodobě zadrží větší množství vody a váže více uhlíku.

Vysoký obsah humusu v půdě je klíčem ke všemu. HiPP proto podporuje projekty ekologického zemědělství a tvorby humusu po celém světě. Bylo prokázáno, že půda bohatá na humus má daleko větší schopnost vázat uhlík. Vyhnutí se používání syntetických hnojiv v ekologickém zemědělství také významně snižuje skleníkové plyny. Výroba syntetických druhů hnojiv je energeticky velmi náročná, a proto je zodpovědná za značnou část skleníkových plynů produkovaných v zemědělství.