Zdravá půda pro naše klima

Tvorba humusu je klíčovým pilířem v úsilí HiPP chránit naše klima a kompenzovat nevyhnutelné emise uhlíku.

Každá hrstka půdy je malým zázrakem pro naše klima. Proč? Protože miliony a miliony mikroorganismů, které žijí ve zdravé půdě, přeměňují rostlinné zbytky na cenný humus, který váže uhlík. Tento princip využíváme jak v lokálních, tak i v globálních projektech na ochranu klimatu. Například kompostujeme hnůj skotu, který vzniká na našich HiPP farmách. Sdílíme zkušenosti s tvorbou humusu, které jsme za ta léta farmaření získali, s našimi dodavateli surovin po celém světě. Tak mohou také zavádět vhodná opatření na ochranu našeho klimatu. Protože lokální projekty 

Dlouhodobý závazek společnosti HiPP chránit biologickou rozmanitost také prospívá k ochraně klimatu. Čím více je příroda nedotčená, tím více uhlíku dokáže vázat.