Květinové louky

Proč?

Kvetoucí louky skýtají rozmanitou nabídku květů pro opylovače a hmyz. K nim patří mnoho zemědělsky užitečných živočichů, kteří přispívají k biologické ochraně proti škůdcům. Také pro ostatní zvířata představují louky důležitý potravinový, rozmnožovací a ochranný biotop.

Jak?

  • Zasetím semen původní květeny do půdy - stačí několik milimetrů hluboko.
  • Následným upěchováním.
  • Během prvních čtyř týdnů je potřeba udržovat půdu vlhkou.
  • Nás tip: Toto funguje i na balkóně s malým květinovým truhlíkem.