Přírodní stanoviště a živé ploty

Proč?

Přírodní stanoviště a živé ploty tvoří životní prostředí pro mikroorganismy, hmyz, obojživelníky, plazy a ptáky. Navíc již od prvního dne skýtají přirozenou ochranu před větrem a vodou.

Jak?

  • K založení přírodního stanoviště je potřeba postupně vrstvit ustřižené dřeviny -  větve z vlastních ovocných stromů a keřů nedrťte na jemné kousky a nelikvidujte, ale dávejte v zahradě na hromadu.
  • V zahradě vysaďte původní keře a křoviny a vytvořte živé ploty (ideální je minimálně pět různých druhů křovin: např. šípkovou růži, lísku, muchovník, krušinu či hloh)