Propojujeme kvetoucí plochy

Jako průkopník BIO farmaření se HiPP zavázal k podpoře biologické diverzity neboli biologické rozmanitosti.

Sdružení na ochranu včel Mellifera zakládá kvetoucí plochy za účelem poskytnutí úkrytu tomuto ohroženému druhu hmyzu. Velké kvetoucí plochy, které jsou daleko od sebe, však svoji úlohu nesplní. Rozhodující je, jak daleko je daný druh hmyzu schopen doletět. Zatímco včela medonosná urazí relativně velkou vzdálenost kolem tří kilometrů, rádius doletu mnoha původních druhů divokých včel a jiného hmyzu je výrazně menší. Doletová vzdálenost se pohybuje pouze několik set metrů či dokonce jen 50 metrů. Pokud se kvetoucí louky nacházejí dále od sebe, populace hmyzu si jen těžko může předat informace mezi sebou.

HiPP tedy myslí na včely a další hmyzí druhy tím, že propojuje jednotlivá hmyzí stanoviště napříč celými částmi krajiny. Příkladem je farma HiPP v Meklenbursku - Předním Pomořansku. Veškerá zemědělská plocha v této oblasti je díky kvetoucím plochám propojena a zpřístupněna pro hmyz a další živočišné druhy. V popředí zájmu je opylující hmyz, který má svoji nezastupitelnou roli i v potravním řetězci pěvců, netopýrů, drobných savců a mnoha dalších.