Suchý biotop

Proč?

Suché biotopy jsou ideálním životním prostředím pro ohrožené druhy hmyzu, jako jsou divoké včely, čmeláci, motýli a brouci. Stejně tak plazi se zde cítí dobře.

Jak?

  • Nasypáním malého nebo většího kopečku nebo vytvořením násypu.
  • Jako materiál lze použít kameny, písek, vápenatý štěrk a drobné kamenino.
  • Náš tip: Jednoduše změňte účel již nepoužívaného pískoviště a vysejte v něm semena kvetoucích travin.
  • Toto bude fungovat také na malém balkóně v květináči naplněném pískem nebo štěrkem.