HiPP mise do roku 2025

Recyklovatelné obaly – odpovědně baleno

Již více než 60 let se HiPP zabývá BIO farmařením a udržitelnou výrobou. Přitom bere v úvahu celý produkt: od surovin přes zpracování až po obaly. Skleničky HiPP jsou recyklovatelné až z 97 %.*

Naše mise: Do roku 2025 mají být všechny HiPP obaly znovu využitelné, stejně jako HiPP skleničky.

Proč ne 100 %?

100% recyklovatelnost není možná, protože se u každého obalu používají barvy, laky a lepidla. U skleničky bez etikety by jinak nikdo nevěděl, jaký druh produktu se uvnitř nachází.

Jak bychom chtěli našeho cíle dosáhnout?

Méně obalového materiálu

o není, nemusí být zlikvidováno! Již mnoho let pracujeme na tom, abychom šetřili obalový materiál a používali co možná nejlehčí obaly. Proto se například váha našich skleniček během let neustále snižuje, a také v oblasti kosmetiky se podařilo u mnoha lahviček redukovat použité umělé hmoty. V této cestě chceme pokračovat i v budoucnu a šetřit obalový materiál všude tam, kde to bude možné.

Maximální recyklovatelnost

Aby z použitých obalů mohlo vzniknout opět něco nového, musí být schopnost jejich recyklace co možná nejvyšší. Důležitou roli hraje jejich správná likvidace. Jen tak lze optimálním způsobem podporovat cirkulační ekonomiku a obalové materiály znovu používat jako cennou výchozí surovinu. Uděláme všechno proto, aby do roku 2025 byly všechny naše obaly stejně dobře recyklovatelné, jako naše skleničky.

Více recyklovaných obalových materiálů

Firma HiPP by chtěla využívat více recyklovaných materiálů – tak jako to již činíme u našich skleniček a mnoha kartonových obalů. Další krok pro HiPP zní: použití recyklovaných plastů. Pro ochranu našich nejmenších klade HiPP u všech svých obalů největší důraz na bezpečnost použitých materiálů. Proto budeme recyklované plasty používat v okamžiku, kdy si budeme naprosto jisti jejich bezpečností.

*hodnoceno cyclos-HTP. Institut cyclos-HTP je zařízení pro klasifikaci, hodnocení a zkoušení recyklovatelnosti obalů a zboží.