PRAVIDLA SOUTĚŽE – Soutěž o bedýnku plnou pokračovacího HiPP kozího mléka a dalších dárečků

1. POŘADATEL: HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, IČO: 25780239, hipp@hipp.cz či hipp3-cz(at)@mailgroup.hipp(dot).com

2. NÁZEV SOUTĚŽE: „Soutěž o bedýnku plnou pokračovacího HiPP kozího mléka a dalších dárečků“, dále jen Soutěž.

3. DOBA TRVÁNÍ: 18/10 - 24/10/2021 23:59.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže se může stát osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která se zapojí do soutěže (zodpovězení soutěžní otázky) zveřejněné na instagramovém účtu @hipp_crsk a splní podmínky uvedené v tomto soutěžním příspěvku. Výherce musí mít doručovací adresu na území České republiky, nebo Slovenska.

5. VÝHRA: věcná cena - 1 x dřevěná bedýnka obsahující: 2 ks mléka HiPP BIO Kozí mléko 400g, 1 ks skleněný hrníček s kozou Lízou, 1ks EKO plyšová kozička, 1ks dřevěná pohádka O neposlušných kůzlátkách Stínosvět. Výherce si může zvolit, zda preferuje balíček obsahující pokračovací mléko HiPP 2 BIO Kozí mléko nebo HiPP 3 Junior Kozí mléko. Pokud tak výherce neučiní, Pořadatel tak může učinit sám. Soutěž se nevztahuje na počáteční či speciální kojeneckou výživu.

Na místo zvolené výhry nemůže být poskytnuto jiné plnění, včetně finančního.

Pořadatel pořádáním této soutěže nenabízí prodej výrobku či poskytnutí služby. Na soutěž se tudíž nevztahují pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle dotčených ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. VÝBĚR VÝTĚZŮ: Výherci Soutěže budou vybráni Pořadatelem náhodně prostřednictvím losování.

7. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: Nejpozději do 14 dnů od skončení Soutěže. Výherci Soutěže budou za účelem předání výhry kontaktováni organizátorem Soutěže nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže prostřednictvím veřejného příspěvku, který bude uveřejněný na sociální síti Instagram/Facebook profilu společnosti HiPP Czech s.r.o., či prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram/Facebook.

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel výhru zašle na adresu výherce do 30 dní od oznámení. Výherce, který si výhru nepřevezme (zásilka se vrátí zpět jako nedoručitelná nebo nevyzvednutá) a/nebo který v době stanovené organizátorem Soutěže neprokáže splnění podmínek účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zapojením se do Soutěže (tj. zodpovězením soutěžní otázky dle těchto pravidel) vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a současně dává souhlas Pořadateli se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění účasti v soutěži (účast v soutěži, výběr vítězů, vyrozumění vítězů atd.) v rozsahu jméno a příjmení účastníka, jeho adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a telefonický kontakt. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a informace o Vašich právech ve vztahu k předmětnému zpracování osobních údajů, včetně informací o způsobu jejich uplatnění jsou dostupné zde.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE - Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici zde. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry.

Tato soutěž je spotřebitelskou soutěží podle § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, splňující podmínky cit. zákona a není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

V Praze dne 18/10/2021