Srozumitelně o klimatu a udržitelnosti: pojmy, ať je konečně pochopíte

Čím víc se o klimatu mluví, tím víc pojmů přibývá. A není lehké se v nich vyznat. Abyste je konečně pochopila a byla o krok napřed, začtěte se. Jsou pro vás připraveny srozumitelně tak, že je zvládnete oslnivě předat i svým kamarádkám, které tápou, ale chtějí udělat víc. Pro sebe i své děti, jimž my všichni planetu předáme. Protože  #spolecnedokazemevic. 

Shodneme se na tom všichni – planetu máme jen jednu a našim dětem ji chceme předat v co nejlepší kondici. Jenže to se v mnoha ohledech moc nedaří. Proto bychom se měli chovat udržitelně – co nejšetrněji k naší planetě.

Vším, co jsme udělali včera a co děláme právě teď, každým drobným krokem (máme zapnutý počítač, krémujeme si ruce, pijeme džus), tím vším ovlivňujeme planetu. Její klima. Teplotu, která neustále roste… A to se vědcům nelíbí.

Změna klimatu či také globální oteplování má na planetu špatný vliv: tají ledovce, vymírají korálové útesy, rozšiřují se pouště, počasí nám v rámci klimatických změn častěji ukazuje svoje rozmary – bouře, požáry, záplavy… A to vše pak ovlivňuje nejen celý ekosystém, ale i nás, lidi. Například větší sucho může znamenat, že nám bude chybět to nejzákladnější: voda. Nejenže ji musíme pít, ale bez vody nevyroste ani pšenice na chleba nebo bavlna na tričko.

Hlavní příčinou proč teplota na planetě roste, jsou emise skleníkových plynů. Hlavně oxidu uhličitého, který můžete znát pod zkratkou CO2, a také metanu. Oxid uhličitý si často lidé pletou s oxidem uhelnatým – to je ten, který může člověka otrávit v uzavřených prostorech při špatném odvětrávání plynových spotřebičů.

Oxid uhličitý se sice v přírodě přirozeně vyskytuje, ovšem jen ve velmi malém množství. Jeho koncentrace v atmosféře (ovzduší) se navýšila hlavně od dob průmyslové revoluce. Může za to především spalování fosilních paliv pro výrobu elektřiny, tepla nebo dopravou. Další významnou příčinou emisí je konvenční způsob zemědělství: skleníkové plyny způsobuje také přebytek dusíku (v umělých hnojivech), který z půdy pak uniká ve formě oxidu dusného. Oxid uhličitý navíc není jediným hříšníkem – do skleníkových plynů patří třeba i metan.

Ekologické hospodaření bez použití chemie je oproti konvenčnímu daleko šetrnější k planetě: k půdě, zvířatům, rostlinám, lidem. Všechno souvisí se vším. Udržitelné zemědělství šetrné k půdě zajistí úrodnou půdu, která poskytne bohatší sklizeň. Zdravá půda plná humusu navíc dlouhodobě zadrží větší množství vody a uhlíku. Eko zemědělci si zakládají na řadě úkonů, jako je třeba mechanické trhání plevele, které vede ke zdravé půdě. Jen z ní pak vyroste zdravá rostlina. Je toho spousta, co se dá pro půdu dělat, nejen na ekofarmě, ale třeba i na vaší zahrádce, když si pěstujete ovoce a zeleninu sami.

Nejen zelenina se pak dostává do závodů, kde se zpracovává. Každý provoz však může být šetrnější, udržitelnější. Třeba díky využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Řada značek se snaží zavést klimaticky neutrální výrobu – to znamená, že se snaží využívat obnovitelné zdroje energie a vrátit do přírody to, co si z ní berou, za pomoci kompenzací. Nejtypičtější je sázení nových stromů, které jsou přirozené plíce planety pohlcující oxid uhličitý. 

V HiPP jdou ovšem o pořádný krok dál – příkrmy ve skle jsou klimaticky pozitivní, od pěstování na poli přes závody až do skladů obchodníků. Díky podpoře projektů, které chrání klima planety, se odstraňuje víc skleníkových plynů, než se do přírody vypouští. V HiPP nejen šetří emise, ale také pomáhají planetě díky nejrůznějším klimatickým projektům. Jedním z nich je pomáhání přírodě dlouhodobě vázat CO2, například ochranou biologické rozmanitosti a udržováním zdravé půdy organickým pěstováním. Čím víc je příroda nedotčená, tím více CO2 dokáže uložit. 

Dalším krokem u klimaticky pozitivních příkrmů ve skle je i optimalizace obalů. Slabší sklo (které navíc můžete recyklovat) uchová dětský příkrm stejně šetrně, ale ušetří místo při přepravě i pohonné hmoty (a tím se opět vypustí do ovzduší méně oxidu uhličitého). Na vás pak je, co v obchodě koupíte.

To jestli žijete udržitelně, tedy tak abyste co nejvíc eliminovali následky svého běžného chování – bydlení, vaření či nákupů – na životní prostředí, si můžete vypočítat i vy. Na speciální kalkulačce vám uhlíková stopa ukáže, kolik emisí oxidu uhličitého vaše rodina vyprodukuje za rok tím, že jezdíte do práce, jíte sýry, nakupujete svetříky, létáte na dovolenou nebo topíte. 

Uhlíková stopa je pak součástí širší ekologické stopy. Ta určuje, kolik hektarů pro svůj život potřebujete a kolik planet by muselo být, kdyby se všichni chovali jako vy. 

Na uhlíkové stopě rodiny se nejvíce podílí bydlení a jídlo. Počítá se každý steak – pro planetu je šetrnější vegetariánské či veganské stravování. Pokud si ale nechcete šunku a kuře odpustit, můžete jen omezit spotřebu a zvolit bio kvalitu.

Právě omezení spotřeby je jedním z principů 3R v cirkulární ekonomice, jež je pro planetu významná díky používání minima přírodních zdrojů a redukci odpadu. 3R tvoří tři slova začínající na R –  Reduce, Reuse a Recykle, česky redukovat, znovupoužívat a recyklovat.

Když redukujete, nakupujete jen to, co opravdu potřebujete, při znovupoužívání nosíte do obchodu své sáčky na ovoce a do starých hrnečků sázíte bylinky, v rámci recyklace nakládáte s odpadem tak, aby mohl být znovu využíván. Třeba sklo vyhozené do správné popelnice se znovu může stát skleničkou.

Počítá se každý krok. I takovým detailem, jako je koupě klimaticky pozitivního příkrmu ve skle se zeleninou v biokvalitě, můžete ovlivnit planetu. Společně navíc dokážeme ještě víc.

Michaela Švestková Červená

Téma udržitelnosti je jí blízké jako každé mámě, která chce pro své děti zachovat čistou planetu. Jako novinářka a „markeťačka“ předává zelený pohled na svět nejen ve svých článcích pro HiPP Baby club, ale i díky kreativním projektům, jako je udržitelný MAMAblog roku 2022. Založila také anketu MAMAvolba vybírající to nejlepší pro děti a rodiče.

Chcete se chovat ještě šetrněji? Máme pro vás XX nápadů, které vám pomůžou na vaší cestě k udržitelnosti.