Akrylamid v dětských potravinách

Na začátku září 2019 zveřejnil časopis D-test výsledky vlastního měření množství látky akrylamid ve vybraných potravinách pro děti. Jedním ze zkoumaných vzorků byly také dětské jablečné sušenky Hipp s naměřeným množstvím akrylamidu necelých 150 μg/kg. Dovolte, abychom se zde pokusili objasnit, co přesně tento výsledek znamená z pohledu spotřebitele.

Jako společnost Hipp Vás chceme v první řadě ujistit a také se tímto zaručujeme, že všechny námi prodávané produkty, včetně dětských jablečných sušenek, jsou zcela bezpečné a vhodné pro výživu kojenců a batolat. Jak zmiňuje samotný D-test, rodiče se nemusí obávat, pokud podávají sušenky dětem jako součást zdravé vyvážené stravy, kdy by se v jídelníčku dítěte sladkosti měly vyskytovat zřídka pro zpestření a neměly by být v očích dítěte ani odměnou.  

Akrylamid se tvoří jak při potravinářské výrobě, tak při domácí přípravě. Jedná se o látku, která se běžně vyskytuje v tepelně upravených potravinách obsahujících škrob jako jsou hranolky, bramborové lupínky, chléb, snídaňové cereálie, keksy, sušenky, suchary, cereální tyčinky, oplatky, knäckerbroty, perník nebo třeba káva. Vzniká ze složek, které jsou přirozeně obsaženy v těchto potravinách, a to jejich úpravou za teplot vyšších než 120 °C, tedy například v průběhu smažení, pečení nebo grilování.

Všeobecnou snahou zodpovědných výrobců potravin je průběžné snižování množství akrylamidu ve vyráběných potravinách. Orgány EU uvádí pro potřeby výrobců doporučené limitní hodnoty, kterých by se měli z hlediska obsahu akrylamidu snažit optimalizací výrobního procesu dosáhnout. Podle měření D-testu se obsah akrylamidu ve zkoumaném vzorku přiblížil (ale nepřekročil) těmto hodnotám. V žádném případě se tedy nejednalo o překročení mezní (legislativní) hodnoty, jak bylo chybně uváděno v některých médiích.

Chceme Vás ujistit, že naše společnost Hipp důsledně monitoruje obsah akrylamidu ve výrobcích, a následně neustále optimalizuje výrobní proces, tak aby tvorbu akrylamidu snížil na minimum. Jedná se o kombinaci šetrné tepelné úpravy, stravitelnosti a hygienické bezpečnosti surovin a hotových produktů. Obdobnou optimalizaci výroby průběžně provádíme také u testovaných HiPP Jablečných dětských sušenek a budeme v ní i nadále pokračovat.

Rádi Vám zodpovíme případné další otázky k tomuto tématu. Můžete nám je zaslat na email hipp@hipp.cz