Bezpečnostní pokyny - rady a tipy

Při zasažení oka/spolknutí

Veškeré kosmetické přípravky HiPP  jsou netoxické. Přesto ale nejsou pro děti vhodnou hračkou. Nedovolte Vašemu dítěti, aby si hrálo s kosmetickými výrobky (bez dozoru). Přípravky nechávejte vždy zavřené a mimo dosah dětí.

Co dělat, když se přece jen stane nehoda:

1.       Snažte se (pokud je to nutné) uklidnit Vaše dítě tím, že budete sami klidní. Váš klid se přenese na Vaše dítě.

2.       Pokud se kosmetický přípravek dostane dítěti do oka: Snažte se důkladně vypláchnout oko (oči) čistou teplou vodou (např. nalévejte ze šálku).

3.       Pokud vaše dítě spolkne kosmetický přípravek:

Snažte se dítěti vypláchnout ústa čistou vodou.

Dejte dítěti vypít sklenici (neperlivé!) vody.

Nevyvolávejte zvracení. Nedávejte dítěti pít mléko nebo slanou vodu.

Pokud dítě zvrací, držte ho tak, aby mělo hlavu níže než žaludek.

4.       Pokud podráždění a příznaky přetrvávají nebo i pro jistotu můžete kontaktovat lékaře (očního specialistu).