Tabulka tělesné hmotnosti v těhotenství

Naše tabulka tělesné hmotnosti v těhotenství Vám ukáže, zda se Váš váhový přírůstek pohybuje v doporučeném rozsahu a kolik byste do termínu porodu měla ideálně přibrat.

Protože doporučený váhový přírůstek závisí na indexu BMI (index tělesné hmotnosti)**, jaký jste měla před těhotenstvím, potřebujeme pro výpočet Vaši hmotnost před těhotenstvím a Vaši tělesnou výšku.

* Doporučené váhové přírůstky neplatí pro vícečetná těhotenství.

** BMI = Body Mass Index (index tělesné hmotnosti): je to poměr tělesné hmotnosti k výšce
Výpočet: Tělesná hmotnost (v kg) vydělená tělesnou výškou na druhou (m²)
Například: 60 kg: (1,60 m)² = 23,4 kg/m²
Index BMI pro ženy s normální hmotností je 18,5–24,9 kg/m².


Objevte více od HiPP