HiPP kráčí od klimatické neutrality k budoucí pozitivitě

Respektujeme křehkou rovnováhu mezi přírodou, společností a ekonomikou. Kromě organického farmaření jsme se zavázali k ochraně planety, protože chceme, aby naše děti a vnoučata zdědily svět, ve kterém stojí za to žít. HiPP klimatická strategie vede přes současnou neutralitu až k pozitivitě, které chceme dosáhnout v roce 2025.

Nejenže díky velmi kvalitní půdě může ekologické zemědělství produkovat ještě vyšší výnosy než konvenční zemědělství, ale hlavně: pokud je v půdě dostatek živin, mikroorganismů a vláhy, dokáže zadržovat v krajině dostatek vody a uvolňovat do krajiny méně CO2. V hrsti zdravé půdy by se mělo nacházet zhruba šest a půl milionu organismů, což zahrnuje například bakterie, drobný hmyz, červy nebo třeba houby. Pokud tomu tak je, v půdě bude nastolena rovnováha a nebude potřebovat ani chemické ošetřování, jaké je v konvenčním zemědělství obvyklé.

Jádrem celého ekologického zemědělství je skutečně zdravá půda

Aby půda byla doopravdy zdravá, je možné ji podpořit konkrétními kroky. Například nechat po sklizni na poli zbytky plodin, slámu a další organický materiál, aby se rozložily na humus a obohatily tak půdu o další potřebné živiny. Díky tvorbě humusu zůstane půda pro budoucí generace co nejméně porušená. Je také užitečné vhodně střídat plodiny pěstované na poli podle toho, které živiny z půdy potřebují, aby ji příliš nepřetěžovaly. Kromě toho se snažíme pěstovat dané plodiny na místech, která mají podmínky co nejbližší místu původního přirozeného výskytu daného ovoce či zeleniny. Čím vhodnější daná lokalita je, tím méně zásahů zvenčí bude takové pole potřebovat.

Jak snížit uhlíkovou stopu – společně dokážeme víc

Velmi skloňovaným pojmem, co se ochrany životního prostředí týče, je snižování uhlíkové stopy. Každý už o uhlíkové stopě někdy slyšel, ale ne všem je jasné, co si má pod tímto pojmem představit. Ve zkratce se jedná o součet vypouštěných skleníkových plynů připadajících na konkrétní osobu, podnik nebo třeba stát. Na internetu je dostupných mnoho kalkulaček, kde můžete i vy sami zjistit, jak velkou uhlíkovou stopu svým životním stylem zanecháváte. Může to posloužit jako inspirace pro změnu v chování každého z nás. Společně totiž můžeme udělat víc. V HiPPu se držíme hesla, že i malé kroky přispívají ke klimatické neutralitě a mohou mít významný dopad, pokud se zapojí velký počet lidí.

Naše kroky ke snižování uhlíkové stopy

V HiPPu emise řešíme komplexně – od surovin přes výrobu až po doručení do obchodu. V celém řetězci, než vyroste jedna mrkev a vy si ji odnesete z obchodu jako první příkrm pro své děťátko, je celá řada zainteresovaných, kteří produkují CO2. Nejde jen o dovoz skleniček do supermarketu, zmínit je třeba i takové detaily jako emise vznikající při výrobě obalů. A protože nám v HiPPu záleží na každém detailu, řešíme všechny vznikající emise: základem je samozřejmě eliminovat jejich vznik – přes snížení až po podporu opatření na absorbování CO2... 

Některé emise je však nutné vykompenzovat například podporou globálních projektů, jež přispívají k ochraně klimatu jinde. A přesně to v HiPPu děláme.

Jaké podnikáme konkrétní kroky?

Kupříkladu závod na výrobu příkrmů v domovském Pfaffenhohenu využívá pro svůj provoz pouze obnovitelné zdroje energií, díky čemuž se podařilo podstatně snížit množství vypouštěných skleníkových plynů. Zatímco v roce 1993 to bylo 460 kg na tunu vyrobeného produktu, v roce 2019 již jen 70 kg. A tato sestupná tendence nadále pokračuje.

Ostatně výrobny v Pfaffenhofenu a Gmundenu jsou už od roku 2011 klimaticky neutrální. A stejným razítkem se nyní můžou pochlubit i veškeré další závody v rámci Evropské unie.

Důkazem, že si továrny vedou dobře, jsou získané certifikáty udržitelnosti EMASplus, což je jeden z nejpřísnějších systémů environmentálního managementu na světě. Těmito certifikáty se mohou pochválit všechny naše výrobní závody od roku 2018.

Díky všem těmto krokům si všechny naše výrobky zaslouží označení „klimaticky neutrální“.

HiPP vize 2025

Klimaticky neutrální je dobré, klimaticky pozitivní je lepší

Přírodě chceme vracet víc, než si z ní bereme. I v dalších letech budeme postupovat v našem klimatickém úsilí tak, aby celá produkce společnosti byla od roku 2025 klimaticky pozitivní. Od pěstování BIO surovin až po dodání hotového výrobku do skladu prodejce. Cílem je zachytit významně více skleníkových plynů, než jich v celém výrobním procesu a logistickém řetězci vznikne. Pravidelně vracet přírodě víc, než si z ní bereme. Tím přispějeme ke zmírnění globálních dopadů změny klimatu. A pomůžeme udržet přírodu a svět kolem sebe pro naše děti a vnoučata stejně krásný, jako je dnes.

A jak dosáhneme klimatické pozitivity?

V první řadě budeme monitorovat veškeré aktivity, jež mají vliv na klima, a budeme společně s našimi partnery intenzivně pracovat na zavádění nových opatření k zamezení emisí skleníkových plynů. Veškeré zbývající emise budou kompenzovány podporou globálních projektů na ochranu klimatu.