Cookies a pravidla užívání webové stránky

1. Zpracování údajů

Údaje získáváme dvojím způsobem, buď jste nám je poskytli nebo je shromažďujeme při používání našich služeb či při naší činnosti.

1.1 Údaje, které nám poskytnete

K používání, nebo čtení našeho webu většinou nevyžaduje získání žádných osobních údajů. Pokud byste však měli zájem využívat některé naše služby, např. HiPP BabyClub, newsletter, nebo kontaktní formulář, budeme od Vás potřebovat osobní údaje, jako např. Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu. Díky tomu je pak následující služba rychlejší a přehlednější pro uživatele. Některé služby nemohou být využity bez poskytnutí osobních údajů. Více informací o našich službách si přečtěte ZDE. Právní základ pro řádné zpracování vašich údajů je, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak, článek. 6 (1) b) GDPR (plnění smlouvy nebo kroky před uzavřením smlouvy). 

1.2 Údaje, které shromažďujeme, když využíváte naše služby

Některé údaje získáváme z návštěvy našich webových stránek. Ne vždy však jde o osobní údaje. 

1.2.1 Protokolová data

K automaticky získávaným údajům patří protokolová data webového serveru. Při každém Vašem přístupu na nějakou stránku z naší nabídky a při každém stažení souboru se do protokolového souboru na našem serveru ukládají přístupové údaje o tomuto procesu. Každý datový záznam se skládá z:

 • předchozí stránky, ze které byla nová stránka nebo soubor požadován
 • adresy požadovaného souboru nebo stránky
 • data a času požadavku, zda byl požadavek úspěšný a využití kapacity serveru v době podání žádosti
 • přeneseného objemu dat
 • IP adresy přiřazené poskytovatelem
 • pokud se přihlásíte s uživatelským účtem, přihlašovací údaje pro příslušnou webovou službu
 • použité zařízení (mobilní, stolní, atd.) a operační systém
 • použitý software prohlížeče

Tato uložená data se používají výhradně anonymně ke statistickým účelům.

1.2.2 Cookies

Cookies jsou malé soubory údajů, které obsahují řetězec znaků, v němž jsou uloženy určité otevřené nebo zašifrované informace. Cookies jsou posílány ze serveru na Váš počítač, kde se ukládají. Slouží především k identifikaci počítače, z něhož byl odeslán požadavek na zobrazení určité stránky. Pokud se přihlásíte na nějakou webovou stránku, cookies slouží k tomu, aby serveru sdělily informaci o přihlášení a ověřily oprávnění k přístupu na požadovanou stránku. Každá cookie má datum expirace, po němž již dále neplatí. Prostřednictvím cookies je možné sledovat cestu uživatele po různých internetových stránkách a také po různých webech. Pomocí cookies lze zlepšit komunikaci mezi naším serverem a Vaším počítačem a díky nim je používání našich webových stránek komfortnější. Cookies mohou pocházet nejen od provozovatele webových stránek, nýbrž i od třetích subjektů. Tyto třetí subjekty mají možnost prostřednictvím Vašeho vyhledávače zobrazit ty cookies, které jsou na Vašem počítači, tyto cookies mazat nebo jejich konfiguraci nastavit tak, že se neukládají všechny nebo se neukládají vůbec. Vezměte prosím na vědomí, že pokud deaktivujete souhlas s použitím cookies, některé funkcionality (jako např. přihlášení) nebudou funkční nebo nebudou fungovat správně.

V současné době používáme na našich webových stránkách cookies k následujícím účelům, které zajišťují správnou funkci:

Název CookieFunkce Cookie
etracker cookieRozpoznání opakovaně se vracejících návštěvníků; popis pod 1.2.3.
Session cookie (poznámka o kojení)Zabrání tomu, aby se během návštěvy webových stránek opakovaně objevovala poznámka o kojení.
Cookie noteTa si pamatuje, když si uživatel během návštěvy webových stránek nepřeje, aby se na každé stránce opakovaně objevovala cookie poznámka.

Právním základem pro řádné zpracování vašich údajů je čl. 1 písm. f) GDPR (vyvážení zájmů, založené na našem oprávněném zájmu poskytovat uživatelům našich stránek atraktivní obsahové a funkční služby).

1.2.3 etracker

Webové stránky hipp.cz a související podstránky využívají technologie společnosti etracker GmbH ("etracker") ke shromažďování a ukládání dat za účelem zdokonalení svých webových služeb. Tato data lze také použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. K tomuto účelu lze použít cookies, jak je popsáno výše. Data shromážděná technologiemi etracker nebudou použita k určení osobní identity návštěvníka webových stránek a nebudou zpracována s osobními údaji týkajícími se osoby uvedené v pseudonymu, pokud se s námi dotyčná osoba nedohodne odděleně. Sběr a ukládání dat může být kdykoli odvolán s ohledem na budoucí služby:

Nevidíte toto tlačítko? Deaktivujte prosím váš adblocker a načtěte stránku znovu.

1.2.4 Hotjar

Tato webová stránka používá Hotjar, což je analytický nástroj od společnosti Hotjar Ltd. (dále jen „Hotjar“). Hotjar umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat chování uživatelů (klikání, pohyby myší, posouvání stránek apod.) na našich webových stránkách. Informace generované pomocí „sledovacího kódu” (Tracking Code) a cookies o vašich návštěvách našich webových stránek se odesílají na server Hotjar v Irsku, kde se ukládají. 

Více o ochraně soukromí Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Sběru dat nástrojem Hotjar můžete zabránit tím, že kliknete na tento odkaz a budete se řídit pokyny: www.hotjar.com/opt-out 

Pokračováním v používání této stránky vyjadřujete souhlas s výše uvedeným zpracováním údajů pomocí jeho poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami, v rámci jejich zásad ochrany osobních údajů.

1.2.5 Google remarketing

Náš web používá funkci Google remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google www.google.com/settings/ads. Náš web používá i funkci Facebook remarketing. 

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s . Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.  

Pokud chcete ovlivnit, které informace jsou o vás sbírány, popř. se z některých systémů odhlásit, můžete tak učinit na těchto stránkách: 

Google

Facebook

Sklik

1.2.6 Pixely

Sledovací pixely, webové majáky, jasné GIFy nebo podobné technologie (souhrnně označované jako "pixely") jsou malé obrázky velikosti obrazového prvku, které jsou vloženy do webové stránky. Tyto obrázky jsou bezbarvé a transparentní, takže splňují pouze svou technickou funkci a neomezují vaše používání webových stránek. Pixely slouží například k tomu, jak často se stránka načítá nebo jak účinná je reklamní kampaň. Pixely jsou často používány společně s cookies, které jsou nezbytné pro technickou funkčnost a pro zaznamenání Vašich námitek.

Pixely používáme na webových stránkách HiPP, abychom změřili účinnost našich reklamních kampaní. To znamená, že počítáme, které integrace reklam vedly k počtu návštěvníků našich webových stránek. Cílem je zlepšit reklamní média a jejich umístění. Měření není vázáno na konkrétní osobu, jedná se čistě o statistický průzkum. Měření můžete kdykoli do budoucna odmítnout. V současné době používáme následující sledovací pixely, na které můžete vznést námitky. Pokud po námitce odstraníte cookies uložené ve vašem prohlížeči, budete muset námitku opakovat, neboť informace o námitce se zaznamenává do cookies.

1.2.7 Google AdWords

Pro měření výkonnosti naší reklamní kampaně se společností Google ("Google AdWords") používáme Google Conversion Tracking, společnost Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Služba Google AdWords v tomto umístí do vašeho počítače soubor cookie ("cookie pro konverzi "), pokud jste na naše webové stránky přišli prostřednictvím reklamy Google. Tyto cookies přestávají být platné po 30 dnech a neslouží pro osobní identifikaci. Slouží pouze ke zjištění, že došlo k přesměrování na naše webové stránky v důsledku kliknutí na náš inzerát. Tímto způsobem zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši inzerci a byli přesměrováni na naše webové stránky. Uživatele však nijak neidentifikujeme. Pomocí popsaného měření výkonnosti přijímá Google osobní údaje, které jsou také ukládány a zpracovávány servery v USA. V současné době neexistuje rozhodnutí Evropské komise, že USA poskytuje obecně odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Společnost Google se však zavázala dodržovat Smlouvu o ochraně osobních údajů mezi EU a USA o zpracování osobních údajů z členských států EU, kterou vydalo americké ministerstvo obchodu. Další informace naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=en.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?gl=cs.

Pokud se nechcete zúčastnit procesu sledování, můžete jej deaktivovat prostřednictvím správce preferencí reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs). Soubory cookies pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény "googleadservices.com". Právním základem pro řádné zpracování vašich údajů je čl. 1 písm. 6 (1) f) GDPR (vyvážení zájmů, založené na našem oprávněném zájmu o měření úspěšnosti naší internetové reklamy s cílem lépe ji spravovat).

2. Podmínky využívání webové stránky

Společnost Hipp Czech s.r.o. se sídlem Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5 zaspaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 69578, IČ 25780239, je velice potěšena, že jste navštívil(a) její webové stránky.

Dovolte nám Vám tímto sdělit podmínky využívání webových stránek a několik souvisejících informací. Tomuto sdělení věnujte prosím náležitou pozornost.

 1. Provozovatelem a tvůrcem webové stránky www.hipp.cz je společnost HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (dále jen společnost).
 2. Každý návštěvník webové stránky je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webové stránky.
 3. Webová stránka je určena výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webové stránky nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webové stránky. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webové stránky.
 4. Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 5. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 6. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací, bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku škod. Za tyto škody nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce webové stránky.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na této webové stránce odkazuje. Stejné platí i pro webové stránky zobrazované prostřednictvím zobrazovacích reklam.
 8. Máte-li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci O společnosti/Kontakt.
 9. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena společnosti. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti zakázány.
 10. Na webové stránce jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde-li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.
 11. Informace o používání Cookie jsou dostupné ZDE.
 12. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku a nadále ji nepoužívejte.