Skip to main content

Cookies a pravidla užívání webové stránky

1. Zpracování údajů

Údaje získáváme dvojím způsobem, buď jste nám je poskytli nebo je shromažďujeme při používání našich služeb či při naší činnosti.

1.1 Údaje, které nám poskytnete

K používání, nebo čtení našeho webu většinou nevyžaduje získání žádných osobních údajů. Pokud byste však měli zájem využívat některé naše služby, např. HiPP BabyClub, newsletter, nebo kontaktní formulář, budeme od Vás potřebovat osobní údaje, jako např. Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu. Díky tomu je pak následující služba rychlejší a přehlednější pro uživatele. Některé služby nemohou být využity bez poskytnutí osobních údajů. Více informací o našich službách si přečtěte ZDE. Právní základ pro řádné zpracování vašich údajů je, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak, článek. 6 (1) b) GDPR (plnění smlouvy nebo kroky před uzavřením smlouvy). 

1.2 Údaje, které shromažďujeme, když využíváte naše služby

Některé údaje získáváme z návštěvy našich webových stránek. Ne vždy však jde o osobní údaje. 

1.2.1 Protokolová data

K automaticky získávaným údajům patří protokolová data webového serveru. Při každém Vašem přístupu na nějakou stránku z naší nabídky a při každém stažení souboru se do protokolového souboru na našem serveru ukládají přístupové údaje o tomuto procesu. Každý datový záznam se skládá z:

 • předchozí stránky, ze které byla nová stránka nebo soubor požadován
 • adresy požadovaného souboru nebo stránky
 • data a času požadavku, zda byl požadavek úspěšný a využití kapacity serveru v době podání žádosti
 • přeneseného objemu dat
 • IP adresy přiřazené poskytovatelem
 • pokud se přihlásíte s uživatelským účtem, přihlašovací údaje pro příslušnou webovou službu
 • použité zařízení (mobilní, stolní, atd.) a operační systém
 • použitý software prohlížeče

Tato uložená data se používají výhradně anonymně ke statistickým účelům.

1.2.2 Cookies a sledovací technologie

Ke sledování vašich aktivit na našich webových stránkách a aplikacích používáme kromě dat protokolu webového serveru soubory cookies a další sledovací technologie. Některé z těchto souborů a technologií jsou pro zajištění funkčnosti našich digitálních služeb nezbytné, tzn. povinné. Kromě toho máte také možnost zablokovat některé cookies a sledovací technologie spojené s našimi službami v našem nástroji pro správu souhlasů (“cookie banner”).

Pro přístup k našemu cookie banneru klikněte na následující odkaz. Najdete tam podrobnější informace o používaných cookies a sledovacích technologiích a můžete je zakázat/povolit (pokud nejsou nezbytné, tzn. povinné):

Otevřít nastavení cookies

 Nevidíte odkaz? Prosíme, deaktivujte váš ad blocker a stránku znovu načtěte.

2. Podmínky využívání webové stránky

Společnost Hipp Czech s.r.o. se sídlem Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5 zaspaná u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 69578, IČ 25780239, je velice potěšena, že jste navštívil(a) její webové stránky.

Dovolte nám Vám tímto sdělit podmínky využívání webových stránek a několik souvisejících informací. Tomuto sdělení věnujte prosím náležitou pozornost.

 1. Provozovatelem a tvůrcem webové stránky www.hipp.cz je společnost HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (dále jen společnost).
 2. Každý návštěvník webové stránky je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webové stránky.
 3. Webová stránka je určena výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webové stránky nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webové stránky. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webové stránky.
 4. Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 5. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 6. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací, bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku škod. Za tyto škody nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce webové stránky.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na této webové stránce odkazuje. Stejné platí i pro webové stránky zobrazované prostřednictvím zobrazovacích reklam.
 8. Máte-li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci O společnosti/Kontakt.
 9. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena společnosti. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti zakázány.
 10. Na webové stránce jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde-li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.
 11. Informace o používání Cookie jsou dostupné ZDE.
 12. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku a nadále ji nepoužívejte.