Proč jsme se vydali cestou BIO

Velká většina z nás si v dnešní době uvědomuje důležitost kvalitní a hodnotné stravy, zejména pak s ohledem na tu nejcitlivější skupinu – kojence a malé děti. Proč tedy volit BIO?

Organické hospodaření se liší od konvenčního především nepoužíváním pesticidů, a tím lepší kvalitou půdy a BIO diversitou. Společnost HiPP začala s BIO farmařením již v roce 1956, tedy před vice než 60 lety. Společnost se stala průkopníkem BIO farmaření, a zatímco BIO se stává fenoménem posledních let, pro HiPP jsou striktní BIO pravidla naprostou samozřejmostí už desítky let.

Pesticidy

Nejvíce ohroženou kategorií, kromě samotných pracovníků v zemědělství, jsou malé děti. Ty totiž na rozdíl od nás dospělých potřebují na kilogram své hmotnosti více vzduchu, vody, a potravy. Klíčové orgány pro látkovou výměnu organismu, játra a ledviny, nejsou u malých dětí ještě plně vyvinuté. Také rychle se vyvíjející buňky v těle malých dětí jsou na toxiny daleko více citlivější. Ohrožen je také vývoj mozku a nervové soustavy, kdy u dětí není plně vyvinuta hematoencefalická bariéra, která by mozek od vlivu pesticidů chránila.

Je prokázána souvislost s výskytem pesticidů v prostředí a potravinách a celou řadou nemocí či vývojových poruch. Studie prokazují, že konzumace BIO potravin významně snižuje množství pesticidů přítomných v těle.

Kvalita půdy

Konvenční zemědělství je často charakterizováno pěstováním monokultur a potřebou vysokých výnosů, což vyžaduje použití velkého množství hnojiv. Klesá nejenom kvalita půdy, která je nadměrně vytěžována, ale nevhodným obhospodařováním je vysoce zasažena i schopnost půdy k retenci vody. Voda se při deštích nevstřebá a po poli jen steče. Vznikají tak další a další náklady pro obnovu půdy a přirozeného biotopu krajiny.

V ekologickém zemědělství se klade důraz na kvalitu půdy, na její schopnost zadržet vodu a živiny. Na pečlivém výběru plodin, které se pěstují. A také na to, že každá půda potřebuje odpočinek. Proto se i na HiPP farmách nechávají v pravidelných intervalech pole ladem.

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, se používá k popisu toho, kolik rostlinných druhů žije v určitém regionu. Globální pokles populace včel je horké téma nedostatečné biologické rozmanitosti a předmětem veřejného zájmu. Hlavní příčinou neustálého úbytku hmyzí populace je konvenční zemědělství – velké plochy monokultur, pesticidy, hnojiva. Řada publikací potvrzuje, že pozitivní dopad na biologickou rozmanitost má právě BIO zemědělství

My ve společnosti HiPP víme, že kvalitní produkty vyžadují ty nejlepší suroviny. Proto máme mnohem přísnější požadavky na naše BIO farmáře, než vyžaduje legislativa pro BIO zemědělství. Aplikujeme přísný kontrolní systém několika stovek kontrol a inspekcí,  testujeme až 1200 kontaminantů od vstupních surovin po konečný produkt.

HiPP je jedním z největších zpracovatelů ekologicky vyráběných surovin na světě a číslo jedna v Evropském měřítku. Logo HiPP BIO převyšuje požadavky kladené EU na BIO produkty. Zjistit více o HiPP BIO zásadách.