Vývoj řeči u dítěte

Zde uvádíme přehled vývojových fází řeči miminka…

Uvědomte si prosím, že každé dítě se vyvíjí svým vlastním, individuálním tempem. Pokud máte nějaké pochybnosti týkající se vývoje řeči Vašeho dítěte, poraďte se se svým dětským lékařem.

0,5 až 1 rok

 • Časté tvoření řetězů slabik
 • Tvoření dvojslabičných slov (máma, táta) bez vztahu k významu
 • Nezřetelné rozhovory mezi rodiči a dítětem

10 až 18 měsíců

 • Vaše dítě bude rozumět velmi jednoduchým lingvistickým požadavkům („kde je táta?“)
 • První slova asi ve 12 – 13 měsících
 • Dítě pojmenuje některé lidi, části těla nebo předměty

1 až 2 roky

 • Slovní zásoba: 20 až 50 slov
 • První dvouslovné kombinace
 • Řeč je dosud částečně nejasná

2 až 3 roky

 • Dítě klade otázky
 • Dítě začíná používat „já“, když mluví o sobě
 • Dítě mluví jasně s cizími lidmi, i když neumí ještě používat všechna slova
 • Dítě mluví ve dvou- až čtyřslovných kombinacích, ale pořád v necelých větách

3 až 4 roky

 • Na konci čtvrtého roku by dítě mělo v podstatě znát všechny zvuky a vytvořit věku přiměřenou, ale kompletní větu
 • Cizí lidé budou dítěti bez obtíží rozumět