Skip to main content

Zásady ochrany soukromí a všeobecné podmínky používání

Milý návštěvníku našich webových stránek

na následující straně naleznete specifické podmínky použití k nabídkám a funkcím na našich webových stránkách. Budeme rádi, když nás zkontaktujete a zůstanete s námi i nadále ve spojení. Dejte prosím pozor na následující pravidla při využívání naší nabídky. Pokud se chcete informovat o tom, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, přečtěte si prosím zde Ochrana osobních údajů.

1. Všeobecné podmínky

Následující podmínky použití platí pro přihlášení k odběru newsletterů, pro Můj Baby Club, pro soutěže, pro všechny kontaktní formuláře a e-shop na www.hipp.cz. Tyto podmínky použití mohou být kdykoliv jednostranně změněny provozovatelem, společností HiPP Czech s.r.o. Uživatel je informován o nejnovějším znění obecných podmínek použití na domovské stránce a má právo vznést námitky do dvou týdnů od oznámení změn v Baby Clubu. V tomto případě následuje automatické vymazání osobních dat a přístupových údajů uživatele. Provozovatel při provedení změn dále informuje uživatele o možnosti vznést námitku a o dvoutýdenní lhůtě. Pro uživatele nevznikají další nároky, obzvláště nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu. Přihlášením a každým dalším použitím akceptuje uživatel tyto obecné podmínky použití v aktuální verzi v plném rozsahu.

2. Zvláštní pravidla pro soutěže

Pouze plnoletí uživatelé se mohou zúčastnit různých soutěží.  Neexistuje právní nárok na realizování soutěží; nejsou žádné peněžní alternativy k výhrám, pokud není uvedeno jinak. Zaměstnanci společnosti HiPP a jejich rodinní příslušníci se nesmí soutěží zúčastnit. Pokud se soutěž koná ve spolupráci s některým partnerem, jsou z účasti na soutěži vyloučeni i zaměstnanci společnosti partnera a jejich rodinní příslušníci. Údaje účastníků se neprodávají ani nepůjčují třetím subjektům ani nejsou zneužity žádným jiným způsobem.