Proč BIO palmový olej? Protože jsme blíže mateřskému mléku.

Mateřské mléko je pro kojence nejpřirozenější zdroj výživy. Tuky (resp. mastné kyseliny) v mateřském mléku jsou zastoupeny až z 26 % kyselinou palmitovou. Tato kyselina má nezastupitelnou roli v dětské výživě - pokrývá 50 % tukových zásob kojence a je zásadní pro zdravý vývoj dítěte.

Nejbohatším přírodním rostlinným zdrojem kyseliny palmitové je mimo mateřského mléka právě palmový olej (obsahuje až 60 % kyseliny palmitové). Žádný jiný přírodní rostlinný zdroj neposkytuje dostatečné množství kyseliny palmitové podle vzoru mateřského mléka. Proto HiPP pracuje s BIO palmovým olejem. Snaží se svým složením mateřskému mléku co nejvíce přiblížit.

Kyselina palmitová v kojenecké výživě má pozitivní dopad na snášenlivost kojeneckého mléka a hladké zažívání dítěte. Stravitelnost a dobrá snášenlivost HiPP Combiotik byla prokázána řadou klinických studií.

HiPP = jistota ekologicky udržitelného způsobu pěstování

Jsme si vědomi, že podobně, jako například u avokáda, je i pěstování palem často prováděno v příkrém rozporu se zásadami udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Takový přístup k pěstování (a to nejen palem, ale i ostatních rostlin) je pro nás naprosto nepřijatelný a aktivně proti němu bojujeme řadou vlastních iniciativ.

HiPP získává BIO palmový olej pouze udržitelným způsobem, a to na ekologických farmách v Ekvádoru. Místní obyvatelé nazývají palmy „Una planta de Dios“, což znamená „rostlina bohů“.  Nahlédněte s námi do Ekvádoru a zjistěte proč…

S HiPP máte vždy jistotu, že použitý palmový olej je vypěstovaný ekologickou cestou, se sociálně odpovědným přístupem a plně v souladu s principy udržitelnosti. Palmový olej navíc používáme jen v malém množství a u skupin produktů, které vyžadují jeho specifické vlastnosti z nutričních a technologických důvodů. Slogan "To nejlepší z přírody. To nejlepší pro přírodu.“ nejlépe vystihuje náš přístup k získávání a zpracování veškerých surovin pro výrobky se značkou HiPP.

BIO palmový olej není levná náhražka

Veškerý palmový olej, který obsahuje HiPP kojenecké mléko, pochází z ekologického a trvale udržitelného BIO hospodaření.  Produkce BIO certifikovaného oleje je sice dokonce dražší než u konvenčního oleje, díky tomu je ale zaručeno dodržení přísných ekologických norem. Pouze 2 % celosvětové produkce palmového oleje pochází z ekologického zemědělství. HiPP hrdě patří do nevelké skupiny společností, které využívají takto získaný olej. V současné době je HiPP jediným výrobcem, který ve svém kojeneckém mléku upřednostňuje BIO palmový olej před ostatními levnějšími variantami. Nerozhodujeme se podle nákladů, ale podle toho, co je pro děti nejlepší.

BIO palmový olej je bezpečný i pro zdraví dítěte

Kyselina palmitová obsažená v palmovém oleji má nezastupitelnou roli v dětské výživě. Pokrývá 50 % tukových zásob kojence a je zásadní pro jeho zdravý vývoj. Tuky (resp. mastné kyseliny) v mateřském mléku jsou zastoupeny až z 26 % kyselinou palmitovou. Jejím ideálním rostlinným zdrojem je právě palmový olej, jelikož žádný jiný přírodní rostlinný zdroj neposkytuje dostatečné množství této kyseliny. To je důvodem, proč HiPP využívá BIO palmový olej. Snaží se svým složením co nejvíce přiblížit mateřskému mléku.

Pro Hipp je bezpečí a zdraví dítěte vždy na prvním místě. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrzuje bezpečnost používání palmového oleje v kojeneckém mléku. Stravitelnost a dobrá snášenlivost produktů HiPP Combiotik byla také prokázána řadou klinických studií. 

Kvůli HiPP BIO palmovému oleji nepadne ani jeden strom

BIO palmový olej, který HiPP používá pro výrobu kojeneckého mléka, se získává pouze udržitelným způsobem na ekologických farmách v Ekvádoru. Nekácíme deštné pralesy. Neničíme přirozený biotop a diverzitu krajiny. Pro pěstování olejové palmy využíváme jejího přirozeného prostředí. Používáme tradiční metody lokálního zemědělství, do kterých významně zapojujeme i místní obyvatele. Výroba palmového oleje navíc vyžaduje mnohem menší rozlohu, než je potřeba pro výrobu jiných olejů, čímž šetříme přírodu ještě více. Navíc nastane-li razantní omezení pěstování určité potraviny, tuto potravinu zpravidla nahradí jiná, což může vést k její následné nadměrné produkci. Takovým příkladem může být např. řepka.

Naše trvale udržitelné zemědělství

Plodiny jsou pěstovány drobnými regionálními zemědělci a jsou hnojeny pouze organickými hnojivy. Stejně jako v divoké přírodě, ke hnojení slouží přímo listy olejové palmy. Díky tomuto přirozenému cyklu nepotřebujeme používat umělá hnojiva a kvalita půdy se tak dlouhodobě zlepšuje. I proti škůdcům se na HiPP plantážích bojuje bez chemických látek, například pomocí prospěšných organismů či biologických pastí. Plodiny jsou sklízeny ručně - stroje do naší džungle nesmějí. Při sběru plodů farmáři využívají domácí zvířata - mezky, koně nebo buvoly. Zbytky rostlin (stonky, zbytky hroznů a hlíz) pro nás nejsou odpadem, ale využíváme je opět jako hodnotné hnojivo. Tím je zajištěná přirozená obnova přírody. 

Přísnou kontrolou kvality při pěstování to u nás nekončí!

Na vysokou kvalitu produktů v HiPPu klademe obzvlášť velký důraz. Proto je veškerý palmový olej, který přidáváme do kojeneckého mléka, čistého BIO původu. K jeho zpracování přistupujeme nanejvýš odpovědně. Velmi úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a přísně kontrolujeme kvalitu všech procesů – od pěstování, skladování, přepravu až po následné zpracování. Olej lisujeme přímo z dužiny ovoce, nikoli z jader či vlákniny. Ještě v ten samý den, kdy se ovoce sklidí, se zpracuje přímo na farmě. Kvalitní olej je pomocí vody důkladně pročišťován od nežádoucích zbytků. Plní se do nádob a je okamžitě odesílán k dalšímu zpracování. Přepravován je ve speciálních kontejnerech vyhrazených pouze pro BIO palmový olej HiPP a ne jako součást hromadných zásilek na velkých tankerech. Při zpracování se používají nižší teploty a rafinuje se po delší dobu, což má příznivý vliv na jeho kvalitu a snížení rizika vzniku kontaminantů.

Vysoká kvalita, trvalá udržitelnost a zdraví dětí je to, na čem nám v HiPPu záleží nejvíce. Více informací ZDE