Filozofie společnosti HiPP a etický management

Společnost HiPP je více než pět desetiletí synonymem svědomité a citlivé diskuse o problematice přírody, humanity a ekonomiky. Claus Hipp vždy osobně ručil za vynikající kvalitu každého výrobku své společnosti.

V posledních letech se stále více a více diskutuje o celkovém úpadku morálky ve společnosti. O dopadu krátkodobých kapitálově zaměřených rozhodnutí se hovoří zejména v globální ekonomice. Byly vzneseny argumenty o nedostatku odpovědnosti vůči zaměstnancům a společnosti i o chybějících etických a morálních hodnotách.

Naše společnost se svými pevnými  kořeny v křesťanské tradici pochopila tento vývoj jako důvod k zavedení interního Etického managementu  a v roce 1999 tak učinila smysluplná opatření proti tomuto široce rozšířenému postoji.