Trvalá udržitelnost společnosti HiPP

Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost vyžaduje způsob života a práce, který nadměrně nevyužívá, neplýtvá ani neničí přírodní zdroje, které jsou základem lidské existence. Koncepce založená na trvalé udržitelnosti byla popsána již před stovkami let v lesnictví. Představuje formu využívání, kdy se těží pouze tolik dřeva, kolik za stejnou dobu vyroste, takže se les nikdy zcela nevytěží. Naopak se dokáže přirozeně obnovovat a budou ho moci využívat i budoucí generace.