Slovníček pojmů udržitelnosti

Emise

Látky znečišťující ovzduší. Řeší se nejen jejich množství, ale i koncentrace. Do ovzduší se dostávají například z výfuků aut nebo z továrních komínů při výrobě. Mezi časté emise patří oxidy dusíku.

CO2

Zkratka pro oxid uhličitý. Jde o plyn, který člověk necítí, ale při vyšší koncentraci už na něj může reagovat třeba únavou, bolestí hlavy nebo malátností. Oxid uhličitý je součástí atmosférického vzduchu, tvoří ho jeden atom uhlíku a dva atomy kyslíku. Patří spolu s dalšími látkami mezi takzvané skleníkové plyny.

Skleníkové plyny

Jde o plyny, které se vyskytují v atmosféře naší planety. Patří mezi ně oxid uhličitý, metan, oxid dusný, metylchloroform, ale třeba i vodní pára. V původním rozsahu jsou důležité – chrání planetu před chladem stejně jako skleník křehké rostlinky. Množství skleníkových plynů, které v posledních desetiletích vypouštějí lidé ve všech oblastech od domácností přes průmysl, zemědělství až po nakládání s odpady, je považováno za hlavní příčinu globálního oteplování.

Globální oteplování

Najdete ho i pod zkratkou PGO. Jde o zvyšování teploty na naší planetě. Nejde jen o zemskou atmosféru, ale i oceány či samotný povrch země. Vzrůstající teplota se přičítá především navyšování emisí skleníkových plynů (nejvíce oxidu uhličitého a metanu).

Klima

Klima nebo také podnebí je stav počasí, které ovlivňuje (také) člověk svým jednáním a přístupem. Hovoří se o něm v souvislosti s globálním oteplováním, jež zvedá klima planety.

Uhlíková stopa

Vyčísluje množství tun emisí CO2, které jedinec, firma nebo domácnost vyprodukuje za rok. Je součástí ekologické stopy. Uhlíkovou stopu si můžete vypočítat sami za pomoci uhlíkové kalkulačky.

Uhlíková kalkulačka

Pomůže spočítat emise skleníkových plynů, které vznikají například domácnostem v souvislosti s potravinami, vytápěním, bydlením, dopravou...

Kalkulačku uhlíkové stopy najdete například zde:

www.uhlikovastopa.cz

test.sciencezoom.cz

Ekologická stopa

Uměle vytvořená jednotka, jež ukazuje množství přírodních zdrojů, které domácnost, firma nebo třeba stát potřebují pro svůj život (a to v celém zemském ekosystému).

Jednotkou ekologické stopy je hektar země – půdy i vodních ploch. S vyčíslením pomáhá kalkulačka ekologické stopy, která ukáže, kolik by bylo zapotřebí planet pro lidstvo, kdyby všichni lidé žili jako respondent. Čím je ekologická stopa nižší, tím je to v zájmu udržitelnosti lepší.

Můžete si ji spočítat sami například zde:

www.hra-o-zemi.cz

Udržitelnost

Postoj nebo rozvoj, jímž se eliminují nebo zcela odstraňují negativní následky životního stylu pro celou společnost.

Klimaticky neutrální

Při výrobě, dopravě či pěstování vznikají emise, které se výrobci snaží zcela eliminovat nebo alespoň redukovat a nevyhnutelné pak kompenzovat, aby byl příjem i výdej v rovnováze. Vypočítanou uhlíkovou stopu kompenzují realizováním nebo podporou projektů na ochranu klimatu, nejčastěji zalesňováním planety. Těmto projektům se říká také offsetové.

Klimaticky pozitivní

Nejenže se značka či závod snaží emise redukovat, ale navíc jich odstraňují a kompenzují daleko víc, než vypočítali. Přírodě se tak vrací víc, než se z ní bere.

HiPP klimaticky pozitivní

V HiPP řeší uhlíkovou stopu v celém hodnotovém řetězci – od pěstování až po centrální sklad obchodníka. Nejenže se snaží všechny emise snížit, ale navíc kompenzují více skleníkových plynů, než je potřebné, například prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a vlastních klimatických projektů. Prvním klimaticky pozitivním produktem jsou příkrmy ve skle.

Navíc se celá společnost stane do roku 2025 klimaticky pozitivní, a to pro všechny produkty a v celém dodavatelském řetězci.

Ekologické zemědělství

Je také nazýváno jako organické nebo biologické. Na polích, farmách, statcích, plantážích, lesích či rybnících se hospodaří podle zásad přísných pravidel ekologického zemědělství. Zvířata žijí v přirozených podmínkách, nekrmí se antibiotiky, pole se nehnojí, ale šetrně obhospodařují... Bio hospodaření má pozitivní přínos pro celý ekosystém a klima.

Bio produkt/výrobek, biopotraviny

Konkrétní věc vyrobená či vyprodukována díky ekologickému zemědělství. Bio farmaření je pro naše klima to nejlepší.

Veganství

Životní styl člověka, který nejí maso, ani výrobky živočišného původu, ani jiné potraviny s takovými složkami. Nejde jen o maso, také o vejce, včelí vosk, med, jogurty, některé sladkosti, sušenky... Veganství může člověk cíleně brát jako svůj příspěvek k udržitelnější planetě – pěstování rostlinné stravy obecně zatěžuje planetu méně než konvenční velkochovy dobytka.

GMO

Geneticky modifikované potraviny. Může jít třeba o kukuřici nebo pšenici, které mají upravené geny, nejčastěji pro lepší výnosnost nebo odolnost. V ekologickém zemědělství se GMO nevyužívají.

Ochrana klimatu

K ochraně přispívá řada faktorů – udržitelné zemědělství šetrné k půdě, biodiverzita, zalesňování, recyklace, omezení nákupů, využívání obnovitelných zdrojů energie, omezení dopravy... Na ochraně klimatu se podílí jedinci i firmy.

Biodiverzita

Rozmanitost v přírodě – rostlin i živočichů. Silný a neporušený ekosystém prospívá planetě.