Trvale udržitelné výrobky zajišťují budoucnost našich dětí

Zdravé potraviny v souladu s přírodou

Vyrábíme „potraviny pro život“. Společnost HiPP je mezinárodní výrobce kojenecké výživy. Uvědomujeme si a přijímáme zvláštní odpovědnost za ekologickou produkci zdravé kojenecké výživy prvotřídní kvality. Stále více spotřebitelů chce vědět, jak se jejich potraviny vyrábějí a odkud pocházejí. Udržitelná výživa a udržitelná spotřeba nabývají stále většího významu.

HiPP BIO pečeť

Již více než 50 let reprezentuje společnost HiPP ekologické zemědělství, které respektuje přírodní cykly, chrání životní prostředí a vyznačuje se trvalou udržitelností. Vše je zaručeno  HiPP BIO pečetí a jménem Claus Hipp. S našimi kritérii vysoké kvality převyšujeme požadavky zákona a klademe si mnohem vyšší cíle, než jsou cíle stanovené nařízením EU pro BIO potraviny. Právě proto prochází obsah každé skleničky HiPP více než 260 kontrolami. Laboratoř HiPP je jednou z předních institucí svého druhu v Evropě.

Uhlíková stopa

Jako jedna z předních německých společností potravinářského průmyslu vypočítala společnost HiPP uhlíkovou stopu související s výrobou. V budoucnu chceme stanovit údaje o příslušné ekologické vyváženosti u všech našich výrobků, abychom mohli spotřebitelům odpovědět na jejich otázku, kolik CO2 uvolníme při výrobě jednoho výrobku HiPP.

Žádné zelené genetické inženýrství

Naše jasné „ne“ zelenému genetickému inženýrství je pro nás etickým závazkem. Je třeba zastavit extrémní zúžení diverzity druhů tímto typem genetického inženýrství a jeho dramatický vliv na rozmanitost druhů. To je jeden z našich speciálních závazků, protože tento postoj není o ničem menším než o samé podstatě života.

Transparentní dodávkové a hodnotové řetězce

Společnost HiPP úzce spolupracuje se svými výrobci: Našich cílů můžeme dosahovat pouze tehdy, když  i dodavatelé a partneři pracují udržitelným způsobem. Proto jsou součástí našich smluv kodex chování a etický kodex. Spolu s našimi partnery v rámci dodavatelského řetězce se zajímáme nejen o produkci nejvyšší kvality, ale také o ekologické, sociální a ekonomické standardy. Společnost HiPP klade zvláštní důraz na rozvoj trvalých dlouhodobých obchodních vztahů založených na důvěře.