2020

  • Stříbrné ocenění European Business Award for the Environment
  • Německá cena trvalé udržitelnosti - finalista v oblasti biodiversity  
  • Finalista  "Můj dobrý příklad"  

2019   

  • IHK Top edukační partner Nejlepší místo k učení se
  • Cena Environmentální management award  od Federal Ministry for Sustainability and Tourism

2018   

  • German CSR price - celoživotní ocenění pro Prof. Clause Hippa
  • EMAS Nominace pro Evropskou Cenu v bysnysu environmentu

Vědec, který objevil nový druh motýla, jej věnoval Clausu Hippovi jako ocenění za jeho zásluhy v ochraně životního prostředí. „Claushippi“ je symbolem všech aktivit skupiny HiPP v oblasti udržitelnosti.

Czech Superbrands 2016

Značka HiPP získala prestižní ocenění Superbrands 2016. Titul Superbrands, který je v České republice udělován po svém obnovení již čtvrtým rokem, získávají pouze značky, které projdou vícekolovým výběrovým řízením čítajícím mimo jiné spotřebitelský průzkum agentury GfK. V poslední fázi má rozhodující slovo expertní komise Brand Council. Tu tvoří profesionálové z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu. Bernou mincí při rozhodování jsou atributy jako známost, budování brandu, inovace či prestiž.

Ocenění Superbrands 2016 pro značku HiPP je signálem, že směřuje správným směrem a vidí to nejen zákazníci, ale i odborná sféra.

Ocenění Czech Superbrands

Komise expertů Brand Council, programu Czech Superbrands udělila cenu Czech Superbrands Award 2015 naší společnosti Hipp Czech s.r.o. Zařadili jsme se tak do skupiny elitních značek, které mohou sloužit jako příklad úspěšného rozvoje a dynamického vylepšovaní brand image. Věříme, že tato cena je pro naše zákazníky a partnery potvrzením naší kvality a povzbuzením při jejich každodenních rozhodnutích.

O udělení Superbrands Award rozhoduje expertní skupina Brand Council na základě veřejného průzkumu, zrealizovaného renomovanou agenturou GfK. Členy Brand Council jsou nejuznávanější odborníci z oblasti marketingu, komunikace a reklamy.

Certifikát Důvěryhodná Firma

5. ledna 2015

Certifikát Důvěryhodná Firma je přiznán společnostem, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, který umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií.

Německá solární cena

5. listopad 2011

5. listopadu Evropská asociace pro obnovitelné zdroje energie EUROSOLAR ocenila výrobce dětské výživy HiPP v Pfaffenhofenu Německou solární cenou 2011. Solární cena dává společnosti HiPP pocit uznání za mnoho desítek let, po které prosazuje svou trvale udržitelnou filozofii společnosti. Ekologická výroba kojenecké stravy byla převládajícím tématem v průběhu celé historie společnosti. Společnost HiPP je nejen průkopníkem ekologického zemědělství, ale v roce 1995 zavedla také jako první výrobce v Evropě systém ekologického managementu certifikovaný EMAS. Díky jeho konzistentní a trvale udržitelné realizaci společnost neustále šetří energii a zdroje a v Německu je nyní ve stavu CO2 neutrální výroby, přestože zdvojnásobila svou produkci. Globální oteplování je úzce spojeno s vymíráním živočišných a rostlinných druhů. Společnost HiPP se proto také  aktivně angažuje v zachování biodiverzity.

Cena „POS Marketing Award“

11. říjen 2011

V roce 2011 byla pojedenácté udělena německá cena „POS Marketing Award“ asociací POSMA (POS-marketinková asociace). POS-marketingové kampaně určující trend v roce 2010 byly oceněny v 11 základních a 3 doplňkových kategoriích – konkrétně šlo o  zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Společnost HiPP dokázala bodovat dokonce dvakrát. Kampaň 6 balení + tričko u příležitosti Světového poháru ve fotbale 2010 byla oceněna stříbrnou POS-marketinkgovou cenou v kategorii „Malý rozpočet – velký vliv“. V roce 2011 nebylo v této kategorii uděleno žádné zlato, a proto se stříbro rovnalo vítězství V kategorii „Rychloobrátkové spotřební zboží“ se společnosti HiPP podařilo se stejnou kampaní obsadit třetí místo. V této kategorii získala  zlato Coca-Cola před Milkou (Kraft Foods).

Uznání za ekologické sdružení „Bavarian Environmental Pact“

27. září 2011

Uznání za dlouhodobý závazek spolupráce při ochraně životního prostředí ve sdružení „Bavarian Environmental Pact“. Společnost HiPP byla jedním ze signatářů při založení „Společné ochrany životního prostředí“ sdružením Bavarian Environmental Pact 23. října 1995. Jako společnost s aktivním přístupem  k ochraně životního prostředí již od samého počátku získala společnost HiPP spolu s dalšími zakládajícími společnostmi při ceremoniálu v Residenzkirche v Mnichově cenu ministra Södera za dlouhodobý a příkladný závazek. „Cílem sdružení Environmental Pact je podporovat a dále rozvíjet závazek bavorských společností v oblasti ochrany životního prostředí na základě osobní odpovědnosti a dobrovolných opatření. Členové tohoto ekologického sdružení jsou důležitým příkladem přínosu pro Bavorsko, které je trvale udržitelným a ekologicky příznivým místem pro život,“ říká pan Söder. Při ceremoniálu ministr předal cenu 120 hornobavorským společnostem, které byly mezi prvními členy tohoto ekologického sdružení.

Pohár „Sales Cup“

8. června 2011

Za  příkrmovou kampaň „Podporujte svůj tým bezplatnými fanouškovskými tričky“ vyhrála společnost HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG „Oskara prodejní propagace“. Tuto cenu uděluje magazín „Lebensmittel-Zeitung direkt“ a ceremoniál udělování cen se konal ve Wiesbadenu 8. června 2011. Tímto oceněním se společnosti HiPP poprvé podařilo vyhrát marketinkovou cenu v oblasti prodejní propagace. Cena „Sales Cup 2011“ se uděluje v různých kategoriích. V kategorii „Průmyslová propagace“ jsme obdrželi cenu nezávislé odborné komise za zvláštní účinnost propagace a rovněž za kreativitu naší kampaně s propagačními dárky.

Čestný obchodník

19. května 2011

Při příležitosti Dne spolkového sdružení v Hildesheimu v Německu udělilo spolkové sdružení KKV v rámci Průmyslové a hospodářské komory (IHK) v Hildesheimu bavorovskému obchodníkovi prof. Dr. Clausi Hippovi (HiPP Baby Food) čestnou cenu KKV „Čestný obchodník 2011“. Pochvalnou řeč pronesl ministr spolkového kancléřství Eckart von Klaeden. Touto čestnou cenou připomíná Katolická společenská organizace původní hlavní smysl asociace: Ideál „Čestného obchodníka“. Oceňuje tak podnikatele, kteří „jednají eticky a správně“ se zaměstnanci, klienty i společností. Důležitými kritérii jsou občanská angažovanost, podnikatelská odvaha a spravedlivé vedení.

Econosopher

6. dubna 2011

Mnichov – 6. dubna Německá organizace pro pomoc „Human Plus e.V.“ udělila výrobci kojenecké stravy Clausi Hippovi cenu „Econosopher“. Tuto cenu udělují každoročně mezinárodně činné charitativní organizace osobám a společnostem s vysokou společenskou odpovědností a mimořádnými zásluhami. Human Plus e.V. je uznávané neziskové sdružení pro humanitární pomoc. Od roku 1998 přispívají jeho aktivity ke zmírňování chudoby a tíživé situace v mnoha zemích po celém světě. Tato organizace určená pro pomoc potřebným sdělila, že důvodem udělení ceny panu Clausi Hippovi byla nejenom jeho prokazatelná pomoc dětem v nouzi (od Haiti až po Pákistán), ale také fakt, že tak nečinil pouze z titulu své práce, ale z pozice  svého životní poslání a přesvědčení.

Bavorská státní medaile

1. prosince 2010

Mnichov – odcházejícímu generálnímu řediteli Bavorské rozhlasové společnosti (BR) Thomasu Gruberovi a výrobci kojenecké stravy Clausi Hippovi byla v Mnichově udělena Zlatá státní medaile. Oběma oceněným byly medaile předány v bavorském parlamentu. Prezidentka parlamentu spolkové země Barbara Stamm (CSU) udělila ceny také dalším 43 osobnostem za jejich přínos pro společnost. Celkem 14 oceněných dostalo Zlatou státní medaili a  dále bylo uděleno 31 stříbrných medailí.

Pro Biokultura

27. listopadu 2010

27. listopadu 2010 se v Budapešti konala akce velkého významu. Na 23. dni vědy o biokultuře byly uděleny ceny za mimořádné úspěchy v maďarské biokultuře. Letos obdržel Cenu probiotické kultury, pamětní medaili a diplom pan Csaba Bódi, generální ředitel společnosti HiPP Kft.

Podnikatel roku

12. listopadu 2010

12. listopadu 2010 byla prof. Dr. Clausi Hippovi udělena v Mnichově uznávaná ekonomická cena „Podnikatel roku 2010“. Pro oceněné jsou typické jejich ekonomické schopnosti a smysl pro odpovědnost. Prof. Dr. Claus Hipp byl dále nominován na „Světového podnikatele roku 2011“. Mezinárodní ceremoniál předávání cen se konal na jaře roku 2011 v Monte Carlu. Zároveň společnost Ernst & Young v budově Staré opery ve Frankfurtu slavnostně vyhlásila „Obchodníka roku 2010“.Laureáti  přesvědčili porotce svou mírou růstu, ale také svou připraveností přijmout riziko a své závazky vůči společnosti, vysvětlil Wolfgang Glauner, organizátor a projektový manažer této soutěže.

Cena Steiger Award v kategorii „Životní prostředí“

13. března 2010

13. března 2010 byla  v Bochumi v Německu udělena cena Steiger Award, která symbolizuje toleranci a humanitu. Claus Hipp získal cenu v kategorii „Životní prostředí“, „protože prosazuje své osobní hodnoty jako podnikatel již po desetiletí, včetně své snahy o ochranu a zachování přírody a životního prostředí. Znovu a znovu poutá Claus Hipp pozornost veřejnosti k nebezpečím plynoucím z neustálého znečišťování životního prostředí. Zároveň nemá  tendence přenášet svoji výrobu z Německa, čímž vytváří  kvalitní  pracovní místa a vede svůj podnik moderním způsobem podle nejnovějších nařízení v oblasti ochrany životního prostředí.“

Německá cena trvalé udržitelnosti

6. ledna 2009

Německá cena trvalé udržitelnosti v kategorii „Trvale udržitelný nákup“

Společnost HiPP získala Německou cenu trvalé udržitelnosti za své zásluhy v oblasti trvale udržitelného nákupu. Společnost po dlouhou dobu provádí ucelený management trvalé udržitelnosti na nejvyšší úrovni v celém průběhu hodnotového řetězce. Od nákupu až po výrobu, distribuci a administrativu respektuje principy trvalé udržitelnosti. Společnost HiPP realizuje tyto principy například v oblasti nákupu zcela výjimečným způsobem. S 25 000 tunami  je HiPP v celosvětovém měřítku největším zpracovatelem ekologicko-biologických surovin.

Cena za ochranu životního prostředí „Zlatý květ Rheydtu“

13. září 2009

Držitel ceny, pan Claus Hipp, byl průkopníkem v oblasti kojenecké stravy produkované z ekologického zemědělství již před 30 lety. „Odvážně předstihl svou dobu,“ tak popsal čestného hosta starosta Norbert Bude. „Claus Hipp propůjčuje ekologickému zemědělství nejen své jméno,“ dodal prezident správní rady při ceremoniálu udělování Zlatého květu, Dr. Gottfried Arnold, ve své pochvalné řeči. „V posledních letech dokázal snížit emise CO2 ve své společnosti o více než 90 %. Hlavní podíl jeho dodávek elektrické energie pochází z obnovitelných surovin. Spotřeba vody klesla přibližně o 40 % na vyrobenou tunu.“
S Clausem Hippem se společnost stává ekologičtější, humánnější a ohleduplnější,“ prohlásil oficiální řečník.

Značka století

15. října 2009

15. října představilo vydavatelství Deutsche Standards EDITIONEN na Frankfurtském knižním veletrhu 16. soubor „Značka století“.

250 významných značek, z nichž jednou je HiPP, je dokladem ekonomického potenciálu německého sektoru značkových výrobků. Jsou to výrobky, které symbolizují celou kategorii produktů. Pračka? Medvídek na hraní? Gumový medvídek? Kojenecká výživa? Přesně: Miele, Steiff, Haribo a HiPP!

Kniha značek je k dispozici na celém německy mluvícím knižním trhu a výtisk „Značek století“ lze najít například v každém Goethově institutu a na každém velvyslanectví po celém světě.