Rozhovor o HiPP BIO pečeti

BIO produkce je na vzestupu. Jsou však BIO potraviny opravdu zárukou zdravé výživy? Od čokolády až po lupínky – v současné době se může BIO výrobkem nazývat všechno, pokud to splňuje požadavky právních předpisů.

Prof. Dr. Claus Hipp ovlivnil ekologické zemědělství v Německu jako nikdo jiný. Chtěli bychom vám podrobněji vysvětlit rozdíl mezi běžnými bioprodukty a HiPP BIO kvalitou.

Pane Hippe, Vy máte svou vlastní BIO pečeť. Proč?

C. Hipp: Vychází to především z dlouholeté tradice. S ekologickým zemědělstvím jsme začali před více než 50 lety. V té době nebylo ještě ekologické zemědělství tak populární. Naopak. Stoupala obliba používání chemikálií v zemědělství. S produkty HiPP jsme se rozhodli plavat proti proudu. Začali jsme s ekologickým zemědělstvím, protože jsme pro něj byli opravdu nadšeni. A přitom jsme stanovili nové standardy kvality pro kojeneckou výživu.  

Ale logo EU označující BIO produkty znamená také kvalitu, ne?

C. Hipp: Samozřejmě. Nařízení EU o ekologickém zemědělství je dobré. Zakazuje používání chemických a syntetických postřiků a hnojiv a obsahuje ustanovení týkající se umístění polí, druhu osiva a mnoho dalšího. Není pak ale zbytečné používat pro BIO produkty zvláštní pečeť? Vůbec ne. Standardní BIO logo je dobré, ale neříká, že příslušné BIO produkty opravdu neobsahují škodlivé látky. Sklízenou produkci mohou kontaminovat polutanty ze vzduchu nebo z okolních polí. Tato ustanovení tedy povolují v kojenecké výživě velmi malé množství pesticidů. Společnost HiPP však používá zásadu nulové tolerance: to znamená, že v naší kojenecké výživě nepovolujeme ani ta nejmenší rezidua pesticidů. Do skleniček se plní pouze dokonalé BIO suroviny, které pak dostanou BIO pečeť. 

HiPP BIO pečeť znamená nejvyšší standard čistoty. Jak je dnes vůbec možné toho dosáhnout?

C. Hipp: Nejprve odebereme vzorky půdy, abychom zjistili, zda je dané pole vůbec vhodné. Pole se může stát polem HiPP, pokud leží daleko od průmyslových závodů a frekventovaných silnic. Již před mnoha lety jsme uzavřeli exkluzivní smlouvy na nejvhodnější pěstební plochy pro různé druhy naší zeleniny. Mnoho desetiletí jsme získávali odborné znalosti, jak provádět střídání plodin, abychom udrželi kontaminaci škodlivými látkami na co nejnižší úrovni. Podporujeme také ekologické zemědělce při pěstování plodin a úzce s nimi spolupracujeme. Později, když farmář dodá suroviny do našeho závodu, může vykládka začít až poté, co laboratoř potvrdí, že suroviny splňují přísné požadavky HiPP na čistotu.

Jak daleko sahá vaše kontrola škodlivých látek?

C. Hipp: Naše testy se týkají více než 800 škodlivých látek, což je mnohem více, než vyžaduje zákon. Naše zkoušky jsou tak přesné, že bychom našli i jedno zrnko soli v 50 metrů dlouhém plaveckém bazénu. Navíc existují škodlivé látky, které zákonodárci v kojenecké stravě dosud ani neregulují. Společnost HiPP si dobrovolně stanovila mimořádně přísné limity týkající se všech v současné době známých škodlivých látek. Jsme rozhodně přísnější, než vyžaduje zákon. Neocenitelný podíl na čistotě však mají naši ekologičtí zemědělci, kteří znají náš nekompromisní přístup po více než 50 let. BIO potraviny společnosti HiPP znamenají, že se u BIO surovin nedělají žádné kompromisy. A co výrobní proces? BIO potraviny Hipp znamenají mnohem víc. Například vysoký podíl ruční práce – v zemědělství i při průmyslové výrobě. Suroviny schválené laboratoří se ručně přebírají, aby byla zaručena kvalita každé mrkve a každého hrášku. To, co si koupíte v jedné z našich skleniček, prošlo více než 260 kontrolami. Teprve po tom všem dáme na výrobek HiPP BIO pečeť.

A jak je to s masem?

S. Hipp: Úplně stejně. Jestliže je zvíře ustájeno v podmínkách vhodných pro jeho druh, chová se a krmí ekologicky, pak je to prospěšné nejen pro jeho pohodu. Zvíře bude také odolnější a bude v lepším zdravotním stavu. Nesporně to také příznivě ovlivní chuť masa. Víte, my opravdu známe naše ekologické zemědělce desítky let. Ať už se jedná o skot, nebo o krůty, můžeme důsledně doložit, odkud každé jednotlivé zvíře pochází. Přestože se zvířata chovají ve vhodných podmínkách a dostávají pouze rostlinnou stravu, BIO maso před jeho zpracováním pečlivě testujeme na případná rezidua. Tak můžeme na 100 % zaručit, že BIO maso HiPP má vynikající kvalitu.

Je za vaší BIO pečetí výrobní proces šetrný k životnímu prostředí?

S. Hipp: HiPP BIO produkce pro nás znamená práci v souladu s přírodou. Náš závod v Pfaffenhofenu má CO2 neutrální výrobu. Naše elektřina pochází pouze z obnovitelných zdrojů energie. Součástí odpovědného ekologického zemědělství je podle mého názoru také naše ohleduplnost vůči přírodě.

A ještě poslední otázku pane Hippe: Jaký je Váš názor na genetické inženýrství?

S. Hipp: Každý, kdo mě zná, vám řekne, že jsem byl odjakživa kategoricky proti genetickému inženýrství v zemědělství. A jsem velmi rád, že používání genetického inženýrství je v ekologickém zemědělství zakázáno také zákonem. Osobně si myslím, že geneticky modifikované suroviny by neměly přijít do žádné potraviny, natož pak do kojenecké stravy.
Děkujeme Vám, pane Hippe, za tento rozhovor.