BIO farmaření je pro naše klima to nejlepší.

HiPP je víc než BIO.
Naše příkrmy ve skle jsou klimaticky pozitivní.

#vicnezjenbio

Klimaticky pozitivní & udržitelnost
HiPP BIO kvalita

Protože chceme, aby naše děti a vnoučata zdědily svět, ve kterém stojí za to žít.

TV spot

Více ochrany klimatu

... v roce 2022 děláme další velký krok vpřed! Přírodě vracíme víc, než si z ní bereme. Odstraňujeme totiž více skleníkových plynů, než do přírody vypouštíme. Z polí až do skladů obchodníků.

Klimaticky neutrální je dobré.

Klimaticky pozitivní je lepší!

Naše příkrmy ve skle jsou klimaticky pozitivní.

Z polí až do skladů obchodníků.

HiPP mise 2025

Klimaticky pozitivní budoucnost

Co děláme pro naše klima

Ochrana klimatu prostřednictvím ochrany půdy

Ochrana živočišných druhů vede k ochraně klimatu.

Výroba HiPP příkrmů ve skle je od roku 2011* klimaticky neutrální. Od roku 2022 dokonce klimaticky pozitivní.

Být klimaticky pozitivní znamená, že v HiPP kompenzujeme více skleníkových plynů, než vyprodukuje. Emise CO2 redukujeme a zároveň se snažíme pomoci přírodě CO2 přirozeně zadržovat. Činíme tak především podporou biologické rozmanitosti a organickým hospodaření, kde hlavní roli hraje zdravá půda.

*Z výrobního závodu HiPP, který je od roku 2011 CO2 neutrální. Využívá obnovitelné zdroje energie a podporuje projekty, které chrání klima planety. 

Trvale udržitelné obaly:

Naše cíle do roku 2025.

Trvale udržitelné obaly:

Buď HiPP! Třiď s námi.

Trvale udržitelné obaly:

Toto jsme již dokázali!

Udržitelné obaly

… používáním menšího množství obalového materiálu, který je zároveň maximálně recyklovatelný, šetříme suroviny a podporujeme cirkulární ekonomiku.

Společně dokážeme udělat víc!

Každý z nás může pomoci planetě:

Věděli jste …?

HiPP ve spolupráci s Netzwerk Blühende Landschaft – sdružením na ochranu včel – vysázel několik hektarů kvetoucích luk, aby vytvořil přirozené prostředí pro ohrožený hmyz.

Zjistit víc

HiPP standardy kvality převyšují požadavky kladené EU na BIO produkty.

+ více než 60let zkušeností s organickým farmařením

+ dobré životní podmínky pro zvířata

+ výzkum a ochrana druhů pro zachování biologické rozmanitosti

+ přísnější limity než vyžaduje nařízení EU pro BIO kvalitu

+ více než 260 kontrol každé skleničky

+ klimaticky pozitivní výroba příkrmů ve skle


= HiPP pečeť BIO kvality

 „Přísnější než EU: HiPP BIO pečeť garantuje nejvyšší možnou kvalitu.

Za to ručím svým jménem."

Prozkoumejte HiPP Vyhledávač ingrediencí

Odkud pocházejí ingredience pro HiPP příkrmy?

Již několik let se věnujeme výzkumu, jak v rámci našeho podnikání zlepšit udržitelnost a biologickou rozmanitost. Všechny naše suroviny splňují přísné požadavky nejvyšší BIO kvality, bez ohledu na to, z které části světa pocházejí. Ponořte se do světa našich BIO ingrediencí, zjistěte, proč jsou v jídelníčku dítěte důležité, co je na dané ingredienci zajímavého, nebo kde a jak ji pěstujeme.

Prozkoumat ingredience

Kvalitní život pro zvířata

Volné pastviny pro dobytek

Kvalitní život pro zvířata

Krůtám nezastřihujeme zobáky

Kvalitní život pro zvířata

HiPP zachraňuje kohouty

Kvalitní život pro zvířata

HiPP BIO mléko výhradně od šťastných krav

Kvalitní život pro zvířata

Ryby z trvale udržitelného rybolovu

Kvalitní životní podmínky pro zvířata

...protože naše telátka zůstávají s maminkou až 8 měsíců a malé kohoutky necháváme vyrůst.

U nás na BIO farmách jsou zvířata šťastná. Snažíme se zajistit přirozené podmínky pro každý druh. Zvířata dostávají převážně čerstvé krmivo – pícninu. Kvalitu krmiva ošetřuje také zákon o BIO zemědělství: Krmivo musí pocházet z BIO farem a nesmí obsahovat žádná antibiotika, růstové stimulátory zvyšující užitkovost ani geneticky modifikované suroviny. Dále našim zvířatům umožňujeme přirozený pohyb na rozlehlých pastvinách, nadstandardně velké stáje a dostatek denního světla. Pohoda zvířat je pro nás na prvním místě.

HiPP má vyšší standardy než požaduje stávající zákon, a to samé vyžaduje od svých farmářů. Dodržování stanovených pravidel kontrolují naši speciálně proškolení zaměstnanci. Naše zvířata chováme přirozeným, druhově vhodným způsobem, protože blaho zvířat je pro nás velmi důležité.

Více biodiverzity a zkušeností:

Více než 60let zkušeností s organickým farmařením

Více biodiverzity a zkušeností:

Obilovinám věnujeme maximální péči

Více biodiverzity a zkušeností:

Kostarický projekt - „férové“ banány

Více biodiverzity a zkušeností:

Luční sady

Více biodiverzity a zkušeností

 ...protože biodiverzita neboli biologická rozmanitost je pro BIO farmaření zásadní.

Víte, že zdravé potraviny mohou vzejít pouze ze zdravé půdy?

Aby se pole mohlo stát HiPP BIO polem, musí naši odborníci laboratorně zkontrolovat kvalitu půdy. Laboranti odeberou několik vzorků a pokud půda splní všechny naše přísné požadavky na kvalitu můžeme začít s výsadbou. Pole musí být částečně otevřené, aby mohl vítr odvát škůdce. Živočichy, kteří jsou pro naše pole naopak prospěšní, přilákáme na naše pole výsadbou bylin, které mají daní živočichové rádi. Těmito zdánlivě jednoduchými kroky udržujeme naše pole v přirozené rovnováze a nemusíme používat žádnou chemii.

HiPP Babyclub

Pravidelné informace a tipy o výživě a vývoji vašeho miminka do emailu. Zábavné soutěže a další.

Registrovat se