O původu

Ryby do našich příkrmů lovíme výhradně na volném moři, daleko od pobřeží. Rybolov probíhá v Severovýchodním Atlantiku a v Severovýchodním Pacifiku. Ryby zde žijí ve svém přirozeném prostředí. Filozofií HiPPu je brát z přírody pouze tolik, kolik je příroda schopná vrátit, a tak je náš rybolov tzv. kontrolovaný. Kontrolovaný rybolov je v souladu s pokyny vydanými Radou pro správu námořní dopravy (Marine Stewardship Council, MSC). Jinými slovy HiPP podporuje druh rybolovu, který přispívá k zachování ekologické rovnováhy v oceánech.