Jak chováme telátka

Příkrmy HiPP obsahují výhradně maso krav, které nechováme pro mléko. To znamená, že krávy, které mají telátko od stáda neoddělujeme, ale necháváme je s jejich teletem na pastvě. Naše krávy tráví většinu roku na pastvě, kde se společně pasou telata, krávy i dospělí chovní býci. Tímto způsobem podporujeme přirozenou reprodukci stáda. Telata se rodí přirozeně na pastvě a zůstávají až do své „puberty“ u maminky a ve společnosti ostatních telat žijí spokojený život.