Gruzie

Gruzie leží na východním břehu Černého moře, na hranici mezi Evropou a Asií. Většina země je hornatá. Velký Kavkaz tvoří severní hranici a Malý Kavkaz tvoří hranici jižní. Mezi nimi je povodí Kura-Aras s mnoha řekami. Podnebí u Černého moře a v blízkých pobřežních oblastech je subtropické. Ve východní části země je klima kontinentální s nízkými srážkami, ale se silnými teplotními výkyvy. Nejdůležitější zemědělská půda se nachází v povodí Kura-Aras. Pěstují se zde zelenina, ale i ovoce, jako například HiPP BIO jablka.