Indie

Indie je země v jihovýchodní Asii, je charakteristická velmi rozmanitou krajinou: na severu najdeme vysokohorská pásma s širokými údolími. Jižní polovina země je od východu na západ typická aluviální – luční půdou. Proudí tudy řada řek, nejznámější je Ganga. Podnebí v Indii je tropické až subtropické a vyznačuje se monzuny. V některých letech vedou silné srážky k extrémním záplavám.  V Indii však najdeme také oblasti, které jsou postiženy suchem. Zemědělské oblasti se většinou nacházejí v úrodných pláních, ale především v tropických deštných pralesech na jihu země. Daří se tu četné řadě ovoce, například také HiPP BIO mangu.