Irsko

Irsko leží v Atlantském oceánu a je součástí evropského kontinentu. Zahrnuje převážně nížiny, které se táhnou od západu k východu a jsou pokryty četnými jezery a velkými vřesovišti. Velké hory Irska tvoří přirozenou ochranu rozsáhlých pastvin a luk, které tvoří až polovinu území Irska. Vyvážené ostrovní klima s chladným létem a mírnými zimami je typické velkým množstvím srážek, které mohou dosahovat až 3600 mm za rok a přispívají tak k celoroční zeleni ostrova. Ne nadarmo se tak Irsku přezdívá smaragdový ostrov. V rozsáhlých pastvinách Irska s celoroční zelení našel svůj domov HiPP dobytek, který má tak možnost spásat BIO byliny a trávit venku, v přirozeném prostředí, téměř celý rok.