Kolumbie

Kolumbie leží na severozápadě Jižní Ameriky a hraničí s Pacifikem na západě a s Karibským mořem na severu. Země se vyznačuje pohořím And na západě a nížinami na východě a na jihu. Andy jsou protkány dlouhými údolími, které jsou zavlažovány třemi velkými řekami. Dolní část země tvoří oblast s mokřady a tropickými deštnými pralesy, ty pokrývají zhruba polovinu území Kolumbie. Podnebí v Kolumbii je ovlivněno vnitřními tropy s minimálními výkyvy teplot a velmi hojným množstvím srážek. Tichomořské pobřeží a jižní část východní nížiny jsou pokryty tropickými deštnými pralesy, které nabízí útočiště mnohým živočichům. V deštných pralesech se také skvěle daří HiPP BIO mangům.