Rumunsko

Rumunsko je země, která leží na jihovýchodě Evropy u Černého moře. Srdcem země je Transylvánie. Právě tam můžete najít spoustu řek a údolí. Na severu, na východě a na jihu leží Karpaty. Na západě tvoří pohoří Apuseni přírodní hranici. Horské a kopcovité oblasti obklopují jak hory, tak nížiny a velkou deltu Dunaje. Mírné podnebí Rumunska přináší teplá léta a studené zimy. Díky Karpatům, které prochází napříč zemí, se však může klima v závislosti na regionu značně lišit. To znamená, že pro zemi je charakteristický kontinentální i středomořský vliv. Zeměpisná situace a podnebí Rumunska tak přináší úrodné půdy a mnoho nerostných zdrojů. Nejlepší orné půdy Rumunska leží v jedné z nížin na dalekém západě a na jihu podél řeky Dunaj. Ideální podmínky pro pěstování zde nacházejí obiloviny, jako je naše pšenice, kukuřice, cukrová řepa a brambory.