Skip to main content

HiPP mobilní aplikace pro děti

V aplikaci HiPP KiDS se děti a rodiče zapojí s našimi zvířátky HiPPiS do různých výukových her a tří vzrušujících příběhů. Aplikace je nastavena intuitivním a uživatelsky přívětivým způsobem a nabízí dobrodružné příběhy, které rodiče mohou číst nahlas, a také osm různých výukových her. Tyto hry jsou zábavný a hravý způsob, jak trénovat kognitivní dovednosti dětí. Ať už se jedná o učení čísel nebo barev, hádání zvuků zvířat nebo řešení hádanek – hry jsou plně vhodné pro batolata a děti s pěti úrovněmi, z nichž každá se zvyšuje svou obtížností. Veškeré informace o aplikaci HiPP KiDS naleznete zde.

Právním podkladem pro zde uvedené zpracování údajů je čl. 6(1)(b) GDPR (plnění smlouvy a předsmluvní opatření).

Na základě vašeho souhlasu používáme Google Analytics (včetně Google Analytics pro Firebase) k vylepšení naší aplikace, analytické služby společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St., Dublin 4, D04 E5W5, Irsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), společně  označované jako „Google“. Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem smartphonu, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé aplikaci používají.

Informace generované službou Google Analytics o vašem používání aplikace se zpravidla přenášejí na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy po dobu až 14 měsíců. V rámci aplikace byla aktivována IP anonymizace, takže IP adresa uživatelů Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru je zkrácena a anonymizována. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

 

V současné době neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o tom, zda USA nabízejí obecně přiměřenou úroveň ochrany údajů. Evropská komise však zveřejnila standardní smluvní doložky jako prostředek k zajištění odpovídající ochrany při předávání údajů do zemí mimo EU. U přenosů dat do USA se Google spoléhá na tyto standardní smluvní doložky a další opatření určená k ochraně vašich dat. Na požádání vám můžeme poskytnout kopii těchto standardních smluvních doložek. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Další informace konkrétně o shromažďování dat službou Google Analytics pro Firebase naleznete zde: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=cs.

Společnost Google naším jménem použije shromážděné informace k vyhodnocení vašeho používání aplikace, k sestavování zpráv o aktivitách a k poskytování dalších souvisejících služeb. IP adresa přenášená vaším chytrým telefonem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji od společnosti Google.

Právním podkladem pro zpracování vašich údajů v souvislosti s Google Analytics je Čl. 6(1)(a) GDPR ve spojení s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat v položce nabídky „Nastavení“. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného od okamžiku udělení souhlasu do jeho odvolání.

Pokud povolíte notifikace na váš smartphone prostřednictvím aplikace HiPP KiDS, používáme pro tato upozornění službu Firebase Cloud Messaging, rovněž od společnosti Google. S Firebase Cloud Messaging se vaše IP adresa a zprávy odeslané na váš smartphone přenesou také na servery Google v USA, kde jsou pouze dočasně uloženy za účelem odeslání zprávy.

Jak již bylo zmíněno výše, v současné době neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o tom, zda USA obecně nabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Evropská komise však zveřejnila standardní smluvní doložky jako prostředek k zajištění odpovídající ochrany při předávání údajů do zemí mimo EU. U přenosů dat do USA se Google spoléhá na tyto standardní smluvní doložky a další opatření určená k ochraně vašich dat. Na požádání vám můžeme poskytnout kopii těchto standardních smluvních doložek. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Více informací konkrétně o shromažďování dat pomocí Google Firebase naleznete na https://firebase.google.com/support/privacy?hl=cs.

Právním podkladem pro zpracování údajů spojených s notifikacemi do vašeho smartphonu je Čl. 6(1)(b) GDPR (plnění smlouvy a předsmluvní opatření). Toto zpracování údajů můžete kdykoli ukončit deaktivací notifikací z naší aplikace HiPP KiDS v operačním systému vašeho chytrého telefonu.