Skip to main content

Informace o nabídkách a novinkách pro lékaře

Souhlasím, aby Hipp Czech s.r.o. do odvolání zasílala na mnou zadanou adresu elektronické pošty informace o novinkách a nabídkách týkajících se jejích produktů a služeb (obchodní sdělení).

Prohlašuji, že jsem uživatelem adresy elektronické pošty, kterou jsem uvedl(a) pro tyto účely a přísluší mi udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve shora uvedeném smyslu, příp. nejsem-li uživatelem adresy elektronické pošty nebo s ohledem na svůj poměr k vlastníkovi adresy elektronické pošty sám/sama nejsem oprávněn(a) takový souhlas udělit, prohlašuji, že jsem byl(a) uživatelem nebo vlastníkem adresy elektronické pošty zmocněn(a) souhlas udělit a z jeho pověření jej udělil(a).

Souhlasím, aby Hipp Czech s.r.o. do dovolání za marketingovými účely v souvislosti se zasíláním informací o novinkách a nabídkách jejích produktů a služeb zpracovávala mé identifikační a kontaktní údaje, konkrétně jméno, příjmení, dále kontaktní údaje, konkrétně adresu elektronické pošty.

Beru na vědomí, že souhlas (se zasíláním obchodních sdělení, příp. také se zpracováním osobních údajů) mohu kdykoli odvolat. Odvolání lze provést prostřednictvím odkazu ve zprávě elektronické pošty nebo kanály dostupnými ZDE.

Podrobné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů a více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech (včetně odvolání souhlasu) a o možnostech jejich uplatnění naleznete ZDE.