O původu

Naše BIO hovězí pochází výhradně ze zvířat chovaných v Německu, Rakousku, Irsku a Polsku. V těchto zemích mají naše zvířata ideální podmínky pro celoroční volnou pastvu. Pastviny mají naše zvířata rozmanité. Některé jsou celoročně zelené, jiné jsou na méně úrodných půdách a další zase v horských oblastech. V HiPPu podporujeme myšlenku zachování biodiverzity; pro dobytek přirozené prostředí chovu podporuje přirozené a svobodné chování zvířat. Naše HiPP krávy se samy rozhodují, jak dlouho se budou pást a kdy budou odpočívat. Mají velmi pestrý jídelníček složený z mnoha druhů trav a bylin. Pobyt na čerstvém vzduchu je pro zdraví dobytka zásadní. Krávy dokrmujeme senem a siláží pouze v nutných případech – během výjimečně tuhých zim, kdy je také ustájíme a nenecháváme je mrznout na pastvině.