Skip to main content

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

Řešení stížností na produkty Hipp – Hipp nabízí možnost prostřednictvím e-mailu podávání reklamací stížností na produkty Hipp. Hipp není maloobchodní prodejce zboží, tzn. stěžovatel nemá s Hipp žádný právní vztah. Cílem Hipp je dbát o dobrou pověst značky. Proto přijímá stížnosti na produkty Hipp a spolu s dalšími členy skupiny Hipp se na stížnosti snaží reagovat. Podání stížnosti, zejména kvůli následnému vyrozumění a vyřešení stížnosti, s sebou nese zpracování nezbytných osobních údajů (identifikační a kontaktní údaje, předmět stížnosti) stěžovatele.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.